KUNGÖRELSE AV INTERVJUKANDIDATER FÖR POSTER I SENIORSKOLLEGIET HT 2017/VT 2018

 

Elin Söderbergh

Fredrik Välme

Hannes Dahlberg

Hannes Helin

Jonna Restin

Sofie Martinsson

Tilde Lindgren

Victoria Sundström

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 6 maj.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 11 maj.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 16 maj.

 

Med vänliga hälsningar

Vaberedningen