BOSTAD

VG

VÄSTGÖTAGÅRDEN I LUND

Historia

Lördagen den 8 maj 1954 invigdes Västgötagårdens två äldsta hus vid Tornavägen 17. Husen ritades av arkitekt Ivar Tengbom som även har ritat Konserthuset i Stockholm. Snabbt förstod man att ytterligare ett hus behövdes för de västgötska studenterna och år 1958 stod det andra huset klart. Ursprungligen var det tänkt att även detta hus skulle uppföras i handslaget tegel. Detta visade sig emellertid bli för dyrt och istället fick det bli en putsad fasad. Enligt historieskrivningen skall de två huskropparna symbolisera en västgötsk lantgård med boningshus och lagård. Västgötagården har därefter varit den centrala punkten för Västgöta Nation. Nationens för varje år ökande antal medlemmar samt en allt mer intensiv verksamhet ställde krav på mer ändamålsenliga lokaler. Sommaren 1992 byggdes klubbrummet om och ett modernt restaurangkök kunde installeras. Ombyggnaden var inte tillräcklig utan samtidigt startade en diskussion om att låta renovera hela Västgötagården. Under sommaren och hela hösten 1992 gjordes skisser till hur en fullständig ombyggnad skulle kunna genomföras och vid stiftelsen Västgötagårdens styrelsemöte den 6 mars 1993 fattades det formella beslutet att huset skulle byggas om. Det första spadtaget togs redan den 13 december 1992 men i likhet med nationens äldre historia gjordes en omstart av bygget med nytt första spadtag den 23 april 1993. Efter några intensiva månader av byggarbete kunde den renoverade och ombyggda Västgötagården återinvigas den 20 november 1993. Under Västgötagårdens historia är det några personer som haft en avgörande betydelse för husen. Först och främst Ragnar Bring, nationens inspector under åren 1939-1962, som genomdrev att husen skulle uppföras och dagligen granskade hur bygget framskred. Långt upp i åren gladde Ragnar och Ella nationen med besök och närvaro på nationens fester. Under fem årtionden bodde vaktmästarparet Klara och Folke Jönsson på Västgötagården och såg dagligen till huset och dess invånare. För att hedra dem har nationen instiftat en Folke/Klara -förman som ansvarar för skötseln av nationens lokaler.

Husförmän

Husförmännen är två stycken halvtidsanställda av Stiftelsen Västgötagården i Lund och heter David von Rosen och Nils Randerz. Husförmännen ser till att stiftelsens bostäder och lokaler är vid god vigör och hjälper boende med diverse göromål för att behålla det mycket trivsamma boende som Stiftelsen tillhandahåller. Västgöta Nation hyr sina lokaler av Stiftelsen Västgötagården och har ett mycket nära samarbete och lever i symbios, men har valt att ha två separata organisationer för att på så sätt säkerställa varandras fortlevnad. Vill man träffa husförmännen är man hjärtligt välkommen att göra det under expeditionstid eller i Metro Bar.

Kötid

Idag tar det cirka 1 år att få ett rum på Västgötagården. Hyra korridorrum kostar cirka 3500 kronor/månad, dubblett cirka 5000 kronor/månad. Hyran är fördelad på 10 månader (juli och augusti är hyresfria).  Är man novisch och boende i Västra Götaland har man förtur på boende vid terminsstart. Uppsägningstid är 2 månader.

Söka boende

Klicka på Länken ”Bostadsblankett” och lämna sedan in den till oss på expeditionen, eller skicka den till vår postadress alternativt mail.

BOSTADSBLANKETT

När man har skickat in bostadsansökan får man inte någon bekräftelse, utan man får själv ta kontakt med husförmännen för att ta reda på hur man ligger till i kön. För att bostadsansökan skall vara giltig krävs det att den förnyas var 3e månad. Boende på huset skall också vara aktivt studerande vid universitetet eller högskolorna i Lund och Malmö samt vara medlem i Västgöta Nation i Lund. Har ni som bostadssökande eller boende på Västgötagården frågor skicka mail till oss eller besök oss under vår expeditionstid.

Kontakt

Besöksadress: Västgöta nations Expedition, Tornavägen 17, Lund

Öppettider: Onsdagar 18.00-19.00 under terminen.

Postadress: Stiftelsen Västgötagården, Tornavägen 17-19, 223 63 Lund

Mail: husforman@vgnation.se

Telefon:

Pontus Strömberg: 070-288 33 77

Nils Randerz: 076-020 69 17