NATIONEN

”Den 28 januari år 1669 grundades Västgöta Nation vid Lunds nyinrättade universitet. Av handlingarna från den tiden framgår att man redan då förstod att goda studieresultat inte enbart uppnåddes genom studier och eremitliv utan att även det informella umgänget och den sociala samvaron var viktig. Det senare fick dock inte ta överhand och för att bevara endräkten bland nationsmedlemmarna tilläts inga diskussioner. Eftersom universitetet tvingades lägga ner sin verksamhet under åren 1676-1682, upplöstes nationen och kom inte att nybildas förrän 1685. Från detta år har Västgöta Nation en obruten levnadshistoria, under åren 1767-1871 dock tillsammans med Östgöta och Kalmar nationer i en Götisk nation. År 1985 firade nationen därför sitt 300-årsjubileum och under de tre sekel som hade förlupit inträffade naturligtvis otroligt mycket, varom en bråkdel finns sammanfattat i nationens olika skrifter.”

 

– Utdrag ur “Västgötagården 40 år”. Skrivet av Olof Wärneryd och Göran Loman.