VERKSAMHET

Quratelet är nationens högsta verkställande organ och tillsammans leder de alla nationens förmän för en fungerande och bra verksamhet. Västgöta Nation utgörs av fem förtroendevalda poster: Qurator, ProQurator Ekonomi, ProQurator Social, Notarie och PR-chef och det är de tillsammans som driver nationen.

 

Quratorn är nationens ansikte inåt och utåt. Quratorn är nationens verksamhetschef och är den som ser till att leda quratelet i dess arbete. Quratorn är dessutom den som sköter kontakten med alla externa parter och representerar och för nationens talan i andra organisationer och samarbeten. Som Qurator sitter Elin Söderbergh och henne når man lättast via q@vgnation.se

 

ProQurator Ekonomi är ekonomiansvarig för nationen. Förutom den löpande ekonomiska verksamheten ser PQE till att bokföra, redovisa, budgetera och se till så att nationens ekonomi sköts på ett hållbart och fungerande sätt. PQE nås bäst via pqe@vgnation.se

 

ProQurator Social är den som har det ytterst operativa ansvaret inom nationen. PQS tar hand om nationens beställningar och sköter kontakt med våra leverantörer. PQsen leder och hjälper alla förmän inom bar- & källarmästeriverksamheten. Som ProQurator Social sitter Sofie Martinsson och henne når ni på pqs@vgnation.se

 

Notarien är den som ansvarar och leder verksamheten inom kulturmästeriet. Notarien jobbar dessutom mycket administrativt och sköter allt från nationens mötesprotokoll till nationens arkivering. Som Notarie sitter Ingrid Onsjö och henne når ni på notarie@vgnation.se

 

PR-chefen ansvarar för nationens PR-verksamhet och är den som leder och driver nationens PR-grupp som består av en IT-förman, Fotoförmän och en Layoutförman. De tillsammans sköter den grafiska profilen och all marknadsföring utåt. Som PR-chef sitter Hannes Dahlberg och honom kan ni nå på prchef@vgnation.se