NYHETER

Kallelse till vårens tredje nationsmöte

Varmt välkomna på vårens tredje nationsmöte. Detta kommer att äga rum den 16 maj kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

Föredragningslista:

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötets protokoll
 7. Ofullständiga protokoll
 8. Val av representanter i Västgötagårdens styrelse1
 9. Val av förmän2
 10.  Ekonomisk information
 11.  Kvartalsrapport Q1
 12.  Budget HT17
 13. Quratelet informerar
 14.  Seniors informerar
 15.  Miljögruppen informerar
 16.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund
 17.  Stiftelsen Västgötagården informerar
 18.  Avtackning förmän
 19.  Avtackning quratel
 20.  Årsredovisning 2016
 21.  Övriga frågor
 22.  OFMA

Förslag på representanter: Jonna Restin, Rasmus Bergman, David von Rosen & Albin Persson.

Valberedningens förslag finns att läsa på nationens expedition och nationens hemsida.

Då föredragningslistan omfattar många punkter och därför kan ta lång tid, kan mötet kommas att ajourneras till den 30 maj.

 

 

Varmt välkomna!

Information angående Kvalborg 29/4

Kontaktuppgifter:

Qurator Västgöta Nation Elin Söderbergh: q@vgnation.se

Qurator Hallands Nation Niklas Strandquist: q@hallandsnation.se

Jourtelefon: 0765-55 94 91

För att bäst nå oss under dagen bör ni ringa vår jourtelefon.

 

Tidsschema under dagen:

12.00 – Soundcheck för artister. Ljudmätning kommer göras.

13:00 – Arrangemanget öppnar – picknick och loungemusik. Från och med nu kommer ljudmätningar göras kontinuerligt. 

14:30 – Artist börjar spela. 

18:00 – Scenområdet stängs och musik stängs av.

19:00 – Allt stängs för 3 timmars paus.

22:00 – Klubblokalerna öppnar.

 02:00 – Arrangemanget stänger.

 

Ha en trevlig Valborgshelg!