NYHETER

Utlysning av förmannaposter för mandatperioden HT17

Till och med söndagen den 30/4 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Fredá Bar-förman (3 st)
Fredá Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (5 st)
Sittningsförman bar (2 st)
Sittningsförman kök (2 st)
Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Teknikförman (1 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st)

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret, klicka här.

Intervjuer kommer att ske under vecka vecka 16, 17 & 18.
Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 6 maj.
Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 11 maj på q@vgnation.se.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 16 maj.

 

Vid frågor, kontakta valberedningen: valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen 

Kallelse till extrainsatt nationsmöte

Varmt välkomna till extrainsatt nationsmöte. Mötet kommer att äga rum den 11 april kl. 17.00 (..) i Metro Bar.

Föredragningslista:

  1. OFMÖ
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner
  4. Mötets stadgeenliga utlysande
  5. Fastställande av föredragningslistan
  6. Föregående mötesprotokoll
  7. Ofullständiga protokoll
  8. Val av revisor
  9. Övriga frågor
  10. OFMA

Varmt välkomna!