PR-gruppen

PR-gruppen består en PR-chef, en IT-förman, en layoutförman och tre fotoförmän. Tillsammans verkar de för att sprida evangeliet om vår sköna nation till alla oinvigda lundabor. Det är viktigt att vi syns mest och bäst.

Layout-förmannen gör affischer och banderoller till våra utskott, fester och andra aktiviteter. Genom PR-gruppens arbete vet alla novischer vart man skall skriva in sig och vilken nation som har bäst mat i stan. IT-förmannen ser till att hemsidan fungerar och uppdateras kontinuerligt. IT-förmannen har också ett ansvar att se till så nationens datorer, skrivare, internet och fax fungerar för att underlätta arbetet för Quratelet och resten av förmannakåren.

Fotoförmännens uppgift är att i bild dokumentera vad som sker på nationen. Både den dagliga verksamheten med lunch, American breakfast och Metro samt de större festerna som Novischfesten och Nyckelorden skall fotograferas. Brinner du för PR och har kunskaper inom fotografering, design, marknadsföring eller IT? Hör av dig till prchef@vgnation.se för att se hur just du kan engagera dig i PR-gruppen!