Miljögruppen

Västgöta nations miljögrupp har funnits sedan 2014, men tog ordentlig fart under 2016. Den startades genom initiativ av miljöintresserade medlemmar i nationen. Idag utgörs gruppen av både medlemmar och aktiva inom nationen. Miljögruppen verkar för att nationen ska minska sin negativa miljöpåverkan samt förmedla kunskap och skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid nationen. Vi arbetar delvis med att anordna event med miljöfokus och har de senaste terminerna organiserat en ekologisk ölprovning, en matmässa som fokuserade på att ta vara på maten en har där hemma och en klädes- och sticklingsbytardag. Vi arbetar också med miljöfrågor internt som att förbättra nationens återvinning och öka andelen ekologiska livsmedel vi köper in. Är du intresserad av att vara med i gruppen eller har idéer och tankar på vad som skulle kunna förbättra nationens miljöarbete? Hör av dig till oss på miljogrupp@vgnation.se så berättar vi mer.