Kultur, fritid & övriga utskott


Fanbärare

Fanbärare för Västgöta Nation är ett hedersuppdrag som innebär att man har ansvar för att Västgöta Nations fana bärs vid högtidliga tillfällen, exempelvis Siste April och Doktorspromoveringar. Det är även fanbärarens uppgift att hissa svenska flaggan i Västgötagårdens flaggstång på flaggdagar och högtidliga tillfällen.

Gillestuga

Gillestugaförmannen är troligtvis den förmannen som du aldrig ser, trots att han arbetar för fullt med att hålla lokalerna i gott skick för all verksamhet. Förmannen byter glödlampor, skruvar hyllor, fixar toaletter och reparerar lokalerna.

Idrott

Om du är intresserad av idrott och vill representera vår fina nation bör du definitivt kontakta våra idrottsförmän! Information om matcher och laguttagning finns på Idrottsutskottets Facebookgrupp!

NATU

NATU är Nationens aktivitets- och trivselutskott. NATU-förmännen arrangerar alla möjliga intressanta aktiviteter under terminen. Med NATU kan du lära dig att dansa vals inför Nyckelorden, gå på teater, klättra klättervägg, vindsurfa, se på film, åka på utflykter, baka eller varför inte låta en spåtant spå din framtid? För att veta vad NATU hittar på härnäst rekommenderar vi att ni följer vår Facebooksida.

Novischeriet

Novischförmännen har ansvaret för att novischernas första tid i Lund ska bli så bra som möjligt. De svarar på frågor, skriver in novischer som medlemmar i nationen, skapar fadderkontakter och delar ut mycket information om nationen och Lund. Dessutom arrangerar de en rad aktiviteter och fester för att alla novischer skall lära känna varandra och våra underbara förmän.

Tornakören

När du är medlem i en av Tornanationerna kan du bli medlem i Tornakören! Tornakören är en nationskör som består av 50 studenter från Sydskånska, Helsingkrona, Västgöta, Krischan och Hallands nation. Vi sjunger på baler, novischfester, Lunds Universitets terminsavslutningar och arrangerar även egna konserter. Varje år anordnar vi en av Lunds största Luciakonserter tillsammans med Gudrunkören i Universitetsaulan. Vår repertoar är blandad och inkluderar allt från pop, klassiska visor och musikal till festligt studentikost och anpassas till varje uppträdande. Vi övar varje tisdag kl. 19:00 på Hallands nation (4:e våningen) och brukar avsluta kvällen med att ta en öl tillsammans på Kalmar nation. Intresserad av att sjunga med oss? Då är du välkommen att höra av dig till vår ordförande Elin Jönsson på ordf@tornakoren.se.

Tvätteriet

Tvätteriet sköts av nationens duktiga tvättförmän som har i uppgift att se till att de dukar du skall äta din lunch eller sittningsmat på är tvättade och manglade. De ser till att det finns en ren jobbartröja till dig när du har lust att hjälpa till på nationen, och att det finns förkläden och handdukar i köket.

Teknik

Teknikförmannens ansvar är att göra nationens fester riktigt lyckade. Det är förmannen som bokar duktiga DJs till vår nattklubb Metro på onsdagar men är själv ansvarig för musiken på nationens andra utskott. Vid jobbarfester och balsexor är det förmannen som mixar musiken och fixar blinkande lampor.

Valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande leder varje termin Västgöta Nations valberedning som väljs på terminens första nationsmöte. Deras uppgift är sedan att intervjua och föreslå kandidater till både Quratelsposter och nya förmän, vilka sedan väljs av alla nationens medlemmar på kommande nationsmöten.

Övermarskalk

Övermarskalkens uppgift är att årligen anordna Nyckelorden, vår fantastiska bal på Grand Hotel. Nyckelorden är en gammal, fin tradition med trerätters middag, Västgöta knalle, vals och balsexa. Varje år installeras också en särskilt vald hedersledamot med anknytning till nationen eller Västergötland.

PR-gruppen

PR-gruppen består en PR-chef, en IT-förman, en layoutförman och tre fotoförmän. Tillsammans verkar de för att sprida evangeliet om vår sköna nation till alla oinvigda lundabor. Det är viktigt att vi syns mest och bäst.

Layout-förmannen gör affischer och banderoller till våra utskott, fester och andra aktiviteter. Genom PR-gruppens arbete vet alla novischer vart man skall skriva in sig och vilken nation som har bäst mat i stan. IT-förmannen ser till att hemsidan fungerar och uppdateras kontinuerligt. IT-förmannen har också ett ansvar att se till så nationens datorer, skrivare, internet och fax fungerar för att underlätta arbetet för Quratelet och resten av förmannakåren.

Fotoförmännens uppgift är att i bild dokumentera vad som sker på nationen. Både den dagliga verksamheten med lunch, American breakfast och Metro samt de större festerna som Novischfesten och Nyckelorden skall fotograferas. Brinner du för PR och har kunskaper inom fotografering, design, marknadsföring eller IT? Hör av dig till prchef@vgnation.se för att se hur just du kan engagera dig i PR-gruppen!