Kallelse till Nationsmöte 1

tisdagen den 24 september 2019,

Metro Bar 18.00(..)

Förslag på föredragningslista:

1.     OFMÖ

2.     Val av mötessekreterare

3.     Val av justeringspersoner

4.     Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Fastställande av föredragningslistan

6.      Föregående mötesprotokoll

7.      Ofullständiga protokoll

8.      Ekonomisk information

9.      Halvårsrapport VT19

10.  Verksamhetsplan HT19

11.  Val av ledamöter till valberedningen HT19

12.  Information om fyllnadsval

13.  Quratelet informerar

14.  Seniors informerar

15.  Miljögruppen informerar

16.  Jämlikhetsgruppen informerar

17.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.  Stiftelsen Västgötagården informerar

19.  Övriga frågor

20.  OFMA

 

Varmt välkomna!