Kallelse Nationsmöte 2018-09-25

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens första nationsmöte tisdagen den 25 september kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.      OFMÖ

2.      Val av mötessekreterare

3.      Val av justeringspersoner

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Halvårsrapport  VT18

10.  Verksamhetsplan HT18

11.  Val av ledamöter till valberedningen HT18

12.  Information om fyllnadsval

13.  Quratelet informerar

14.  Seniors informerar

15.  Miljögruppen informerar

16.  Jämlikhetsgruppen informerar

17.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.  Stiftelsen Västgötagården informerar

19.  Övriga frågor

20.  OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emil Christensen, Filippa Kinderdal, Victoria von Elek & Camilla Wenzel.

Varmt välkomna!


Utlysning av valberedningsledamöter höstterminen 2018

Härmed utlyses 4 ledamotsposter till Västgöta Nations valberedning under höstterminen 2018. Valberedningen är ett beredande organ som upprättar förslag till quratels- och förmannaposter till nationsmötet genom att hålla intervjuer.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, skicka ett mail till valberedning@vgnation.se senast fredagen den 14 september.


Grattis till antagningen!

Vi på Västgöta Nation vill gratulera alla er som har blivit antagna till studier vid Lunds Universitet och samtidigt hälsa er varmt välkomna till vår fina studentstad och framförallt - välkommen till Västgöta Nation! Vi tvivlar inte en sekund på att du kommer trivas i Lund men för att verkligen hitta hem i denna livliga studentstad är det viktigt att välja en nation som passar dig. På Västgöta Nation finnes en stor familj med ett stort hjärta, som vi hoppas att du vill vara en del av. Om du än vill njuta av ljuvlig mat, goda drinkar, vår onsdagsklubb Metro eller sporta med oss. Det finns något som passar alla!

Inskrivningen startar den 24/8, tills dess finner du oss här på vår hemsida, facebook samt på instagram @vgnationlund!

Välkommen hem!

Västgöta Nation