Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-01-01 - 2019-12-31

 

ProQurator Ekonomi

En oenig valberedning föreslår Filip Cederquist till ProQurator Ekonomi.

Filip är 24 år och kommer från Helsingborg. Han läser nu sin nionde termin inom Teknisk Matematik på LTH.

Genom sin utbildning har Filip blivit van vid att arbeta med siffror och i olika program. Han har redan nu börjat läsa in sig extra på företagsekonomi för att säkerställa att han är redo för att axla rollen som PQE.

Engagemanget på VG började höstterminen 2017 då han blev förman för Professor Pong där han stannade kvar även under vårterminen. Nuvarande termin sitter han som förman för Tacksittning Bar och är även med i nationens husband. Utöver engagemanget på VG har Filip varit fadder på TLTH tre gånger samt varit idrottsansvarig inom sagda kår.

Från sin roll som förman och fadder har Filip utvecklats i sin ledarroll, där han framhäver vikten av att hålla igång och engagera folk. Med tiden har ansvar fått Filip att utvecklas och är något som han tycker är väldigt roligt och ständigt söker.

I grupp är Filip inlyssnande och lägger stor vikt vid genomarbetade beslut där alla är lika i beslutstagandet. I diskussioner backar han gärna för att se hela bilden och är alltid öppen för att ändra sin åsikt, något valberedningen tror är positivt för det arbete quratelet gör gemensamt.

Som person är Filip lugn, strukturerad och lägger stor vikt vid att saker ska bli rätt, något som kan komma väl till pass som PQE. Filip uppvisar stor vilja inför rollen och inför fortsatt arbete samt ansvar för nationen.

Som PQE vill Filip arbeta med att utveckla analysen av nationens statistik för att lättare kunna utreda olika samband. Utöver det vill Filip jobba med att underlätta förmännens arbete, till exempel genom att se till att musiken i klubben kan styras från baren.

Valberedning tror att Filips stora entusiasm inför uppdraget och trygghet i rollen tillsammans med hans strukturerade arbetssätt kommer säkerställa att nationens ekonomi fortsatt är i trygga händer.

 

Notarie

En enig valberedning föreslår Ebba Andersson till Notarie.

Ebba är 22 år och kommer från Sävesta i närheten av Ystad. Hon läser för nuvarande sin master i Kemiteknik på LTH.

På nationen har Ebba varit förman för Metro Bar, Freda Bar och är nu förman för Tacksittning Bar. Ebba har bred erfarenhet inom studentlivet. Utanför nationen har hon varit fadder och vice sexmästare på TLTH, Vierichef inom karnevalen och även varit aktiv inom spex. Innan studentlivskarriären var Ebba friidrottstränare i flera år.

Ebba är ordningsam och berättar att hon älskar att skriva i Word, vilket kan vara goda egenskaper i rollen som Notarie. Från sina tidigare engagemang har hon fått mötesvana och erfarenhet av att skriva protokoll.

Som person är Ebba glad och positiv. Hon är driven och tycker om att se till att arbetet rör sig framåt. Ebba tycker mycket om att jobba i grupp och lyfter fram vikten av att kunna stå upp för vad man tycker men samtidigt kunna backa när det behövs.

I arbetet med förmännen vill Ebba ta vara på deras kreativitet och ge dem stort spelrum för nya idéer samtidigt som hon alltid finns närvarande som stöd. Ebba vill att det ska vara lätt för nationens förmän och medlemmar att ta kontakt med Quratelet. Valberedningen anser att Ebba har en förmåga att se alla och få personer i sin närhet att känna sig uppskattade och uppmärksammade.

Under sitt år vill Ebba arbeta med att strukturera upp nationens arkiv och utveckla idrottsutskottet. Hon framhäver vikten av att arbeta med stämningen på nationen och inom förmannakåren framför att uppnå särskilda mål.

Med sin varma och positiva framtoning tillsammans med hennes sinne för ordning och vurm för att skriva är valberedningen övertygad om att Ebba skulle vara en utmärkt Notarie det kommande året.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 25 oktober.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

För mandatperioden VT19

 

Novischförmän

Cajsa Ohlsson*

David Jungermann

Victoria Von Elek

 

Alumniförman

Vakant

 

Det är öppet att skicka in motförslag till Qurator på q@vgnation.se till och med den 25 oktober.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2018-10-30

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens andra nationsmöte tisdagen den 30 oktober kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk rapport

9.       Val av Förmän*

10.    Val av Quratelsposter**

11.   Information om Hedersledamöter

12.    Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 26 oktober.

**Valberedningens förslag till Quratelsposter är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 26 oktober.

Varmt välkomna!


Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter 2019

ProQurator Ekonomi

Adrian Johannesson

Filip Cederquist

Notarie

Adrian Johannesson

Ebba Andersson

Elin Hallén

Emmy Nicander

Olof Lagerberg

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 20 oktober. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 25 oktober. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Utlysning av förtroendeposter vid Västgöta Nation inför mandatperiod VT19

Från och med idag (1/10) till och med onsdagen den 10/10 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

  • ProQurator Ekonomi

  • Notarie

  • Novischförmän (3 st)

  • Alumniförman (1 st)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

 Mer info om vad det innebär att vara alumniförman hittar du här: Alumniförman

Mer info om vad det innebär att vara novischförman hittar du här: Novischförman

Viktiga datum

Intervjuer kommer ske under vecka 41 och 42.

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 20 oktober.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator senast den 25 oktober.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Nomineringar görs via den här länken

Vänligen,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2018-09-25

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens första nationsmöte tisdagen den 25 september kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.      OFMÖ

2.      Val av mötessekreterare

3.      Val av justeringspersoner

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Halvårsrapport  VT18

10.  Verksamhetsplan HT18

11.  Val av ledamöter till valberedningen HT18

12.  Information om fyllnadsval

13.  Quratelet informerar

14.  Seniors informerar

15.  Miljögruppen informerar

16.  Jämlikhetsgruppen informerar

17.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.  Stiftelsen Västgötagården informerar

19.  Övriga frågor

20.  OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emil Christensen, Filippa Kinderdal, Victoria von Elek & Camilla Wenzel.

Varmt välkomna!


Utlysning av valberedningsledamöter höstterminen 2018

Härmed utlyses 4 ledamotsposter till Västgöta Nations valberedning under höstterminen 2018. Valberedningen är ett beredande organ som upprättar förslag till quratels- och förmannaposter till nationsmötet genom att hålla intervjuer.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, skicka ett mail till valberedning@vgnation.se senast fredagen den 14 september.


Grattis till antagningen!

Vi på Västgöta Nation vill gratulera alla er som har blivit antagna till studier vid Lunds Universitet och samtidigt hälsa er varmt välkomna till vår fina studentstad och framförallt - välkommen till Västgöta Nation! Vi tvivlar inte en sekund på att du kommer trivas i Lund men för att verkligen hitta hem i denna livliga studentstad är det viktigt att välja en nation som passar dig. På Västgöta Nation finnes en stor familj med ett stort hjärta, som vi hoppas att du vill vara en del av. Om du än vill njuta av ljuvlig mat, goda drinkar, vår onsdagsklubb Metro eller sporta med oss. Det finns något som passar alla!

Inskrivningen startar den 24/8, tills dess finner du oss här på vår hemsida, facebook samt på instagram @vgnationlund!

Välkommen hem!

Västgöta Nation