Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter HT 2019/ VT2020

Qurator

Calle Natzen

Josef Mallik 

ProQurator Social

Calle Natzen

Siri Lindgren 

PR-chef

Linnea Bolmstedt

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 16 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 21 mars. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Utlysning av förtroendeposter vid Västgöta Nation inför mandatperiod HT19

Från och med idag 25/2 till och med söndagen den 3/3 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

 • Qurator

 • ProQurator Social

 • PR-chef

 • Övermarskalk (1 st)

 • Novischförmän (3 st)

 • Alumniförman (1 st)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

Mer info om vad det innebär att vara övermarskalk hittar du här: Övermarskalk

Mer info om vad det innebär att vara novischförman hittar du här: Novischförman

 Mer info om vad det innebär att vara alumniförman hittar du här: Alumniförman

Viktiga datum

Intervjuer kommer ske under vecka 10 och 11.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 16 mars.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator senast den 21 mars.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Nomineringar görs via den här länken

Vänligen,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-02-05

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens första nationsmöte tisdagen den 5 februari kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av ledamöter till valberedningen VT19

10.   Verksamhetsplan VT19

11. Information om fyllnadsval

12.   Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emelie Lundin, Emma Peldán, Malin Olsson & Olof Lagerberg.

Varmt välkomna!


Utlysning av fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2019

Härmed utlyses följande förmannaposter till fyllnadsval för vårterminen 2019:

 • American Breakfast (1 st)

 • Freda’ Kök (1 st)

 • Jubileumsövermarskalk (1 st)

 • Metro Bar (1 st)

 • Metro Mat (2 st)

 • NATU (1)

För att läsa mer om posterna, gå in på hemsidan under evenemang.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, fyll i detta formulär senast fredagen den 8 januari.


Kungörelse av samtliga förslag till förmannaposter VT19

American Breakfast-förman

Matilda Willén*

Oscar Wallin

Vakant

Fanbärare

Olof Lagerberg

Festförman

Gabriela Johnson

Joel Ottosson

Josephine Wredmark

Isak Nyborg

Fotoförman

August Lidfeldt

Julia Lundh Rafstedt

Malin Olsson

Freda' Bar-förman

Otto Sörnäs

Tyra Lundquister

Viktoria Enarsson

Freda' Kök-förman

Carl Stjernlöf

Jonathan Wejle

Vakant

Gillestugeförman

Manne Sjölund*

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Jakob Larsson

IT-förman

Kristian Folkesson*

Kvalborgskoordinator

Siri Lindgren

Kvällsansvarig

Josef Mallik*

Ossian Nörthen*

Karl Borg

Layoutförman

Axel Holmqvist*

Lunchförman

Gustav Aronsson

Hanna Wenhov

Katarina Taskoska

Metro Bar-förman

Adam Isla

Emil Sarajlic

Linnea Engström

Måns Axelsson

Oskar Liljegren

Rebecca Lexander

Metro Klubb-förman

Carl Natzén*

Gustav Hademalm*

Nils Wikström*

Antony Truong

Louise Wetterlundh

Måns Sjöstedt

Metro Mat-förman

Louise Bergström*

Vakant

Vakant

Motförslag:

Elsa Hilltorp

NATU-förman

Mikael Bergmark

Simon Karlelid

Pr. Pong-förman

Fredrik Orheim*

Lukas Gardberg*

Mikael Kihlberg*

Senior

Alexandra Palmberg

Emelie Lundin

Sara Samuelsson

Sittning: Bar-förman

Axel Löveråsen

Emma Kjellin

Sittning: Kök-förman

Anida Tufekcic*

Nora Björn

Tandemgeneral

Steve Strey

Tapas bar-förman

Elin Hallén*

Tapas kök-förman

Matilda Karlsson

Teknikförman

Johannes Persson*

Tiffanys-förman

Emma Sjöström*

Sophie Clauss

Viktoria Lagerblad

Tvättförman

Axel Evertsson

Deeqa Jama

Lukas Tegnér

Valberedningens ordförande

Frida Persson

Vierist

Adrian Johannesson*

Erik Lundström*

Camilla Wenzel

Mikaela Trouvé

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Valet kommer att ske på nationsmötet den 4 december 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2018-11-06 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

Stipendieutskottet beslutade att ur Gustav Lövenskiölds stipendiefond utdela följande stipendium

6 900 kr till Ludvig Arkel

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 att utdela

5 000 kr till Frida Persson

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nations jubelstipendium av år 1868 utdela

2000 kr till Ingrid Sönegård

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

8 500 kr till Ossian Nörthen
8 500 kr till Josef Mallik
8 500 kr till Axel Holmqvist

Stipendieutskottet beslutade att ur Margit Vinges fond utdela följande stipendium: att ej utdela Margit Vinges fond då inga kandidater ansågs överensstämma med stiftelsens ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

Lunds universitet har idag, 2018-11-29, beslutat att bevilja utdelning enligt ovanstående förslag.


Kungörelse av valberedningens förslag till förmannaposter för VT19

American Breakfast-förman

Matilda Willén*

David Hellström

Oscar Wallin

Fanbärare

Olof Lagerberg

Festförman

Gabriela Johnson

Joel Ottosson

Josephine Wredmark

Isak Nyborg

Fotoförman

August Lidfeldt

Julia Lundh Rafstedt

Malin Olsson

Freda' Bar-förman

Otto Sörnäs

Tyra Lundquister

Viktoria Enarsson

Freda' Kök-förman

Carl Stjernlöf

Jonathan Wejle

Vakant

Gillestugeförman

Manne Sjölund*

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Jakob Larsson

IT-förman

Kristian Folkesson*

Kvalborgskoordinator

Siri Lindgren

Kvällsansvarig

Josef Mallik*

Ossian Nörthen*

Karl Borg

Layoutförman

Axel Holmqvist*

Lunchförman

Gustav Aronsson

Hanna Wenhov

Katarina Taskoska

Metro Bar-förman

Adam Isla

Emil Sarajlic

Linnea Engström

Måns Axelsson

Oskar Liljegren

Rebecca Lexander

Metro Klubb-förman

Carl Natzén*

Gustav Hademalm*

Nils Wikström*

Antony Truong

Louise Wetterlundh

Måns Sjöstedt

Metro Mat-förman

Louise Bergström*

Vakant

Vakant

NATU-förman

Mikael Bergmark

Simon Karlelid

Pr. Pong-förman

Fredrik Orheim*

Lukas Gardberg*

Mikael Kihlberg*

Senior

Alexandra Palmberg

Emelie Lundin

Sara Samuelsson

Sittning: Bar-förman

Axel Löveråsen

Emma Kjellin

Sittning: Kök-förman

Anida Tufekcic*

Nora Björn

Tandemgeneral

Steve Strey

Tapas bar-förman

Elin Hallén*

Tapas kök-förman

Matilda Karlsson

Teknikförman

Johannes Persson*

Tiffanys-förman

Emma Sjöström*

Sophie Clauss

Viktoria Lagerblad

Tvättförman

Axel Evertsson

Deeqa Jama

Lukas Tegnér

Valberedningens ordförande

Frida Persson

Vierist

Adrian Johannesson*

Erik Lundström*

Camilla Wenzel

Mikaela Trouvé

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Det är öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 29 novemberq@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.

Vänligen,

ValberedningenKungörelse av intervjukandidater för poster i seniorskollegiet 2019

Alexandra Palmberg 

Emelie Lundin 

Olof Lagerberg

Sara Samuelsson

Simon Karlelid  

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 24 november.
Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 29 november.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.

 

Vänligen,
Vaberedningen


Kallelse Nationsmöte 2018-12-04

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens tredje nationsmöte tisdagen den 4 december kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q3

10.   Budget VT19

11.   Val av Förmän*

12.   Val av suppleanter till Västgötagårdens husstyrelse VT19**

13.   Val av Hedersledamot

14.   Datapolicy

15.   Quratelet informerar

16.    Seniors informerar

17.    Miljögruppen informerar

18.   Jämlikhetsgruppen informerar

19.   Arbetsmiljögruppen informerar

20.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

21.    Stiftelsen Västgötagården informerar

22.    Avtackning av förmän

23.    Avtackning av quratel

24.    Övriga frågor

25.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 30 november.

** Förslag till suppleanter är Emelie Lundin Jönler & Sara Samuelsson.

Varmt välkomna!


Utlysning förmannaposter inför mandatperioden VT19

Till och med torsdagen den 15/11 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvalborgskoordinator (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (3 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tandemgeneral (1 st) Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st)

 

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret. 
Intervjuer kommer att ske under vecka 45, 46 & 47.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 24 november. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 29 november på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen 


Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter VT19/VT19-HT19

ProQurator Ekonomi

 • Filip Cederquist

Inga motförslag.

 

Notarie

 • Ebba Andersson

Inga motförslag

 

Novischförmän

 • Cajsa Ohlsson*

 • David Jungermann

 • Victoria Von Elek

Inga motförslag.

 

Alumniförman

 • Vakant

Motförslag:

 • Elin Hallén

 • Josephine Wredmark

 • Olof Lagerberg

 • Susanna Thorén

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 30 oktober 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!