Seniors

I de äldsta bevarade statuten för nationen finns seniorskollegiet omnämnt. Bara något decennium efter att Lunds första nationer bildades på slutet av 1600-talet ansåg universitetet att varje nation skulle ha en Inspector. En äldre, ansvarsfull person från universitetet behövdes för att hålla ordning på studenterna. Med tiden utökades seniorskollegiet med äldre medlemmar som hjälpte Inspector att hålla ordning på nationen. Bland annat hade seniorerna till uppgift att tillsammans med ProQurator ansvara för nationens kassalåda. Inspectorns roll är att vara rådgivare och att stå för kontinuitet inom nationen. Inspectorn är ordförande vid nationsmötet, leder seniorskollegiet och har kontinuerlig kontakt med Qurator och Quratelet, samt håller ett och annat tal på nationens fester. 2015 tillträdde Hans Albin Larsson som Västgöta Nations 30:e Inspector. Nationen har även en ProInspector. Dennes uppgift är att ansvara för Inspectors uppgifter om denne någon gång får förhinder och vara stödjande i dennes arbete. Västgöta Nations ProInspector heter Maria Wahlgren.

Under århundradena som sedan gått har nationens verksamhet förändrats, men seniorskollegiet finns fortfarande kvar och fungerar idag som en styrelse. Viktiga uppgifter för seniors är numera att stötta Quratelet i dess arbete och att arbeta för att ständigt utveckla nationens verksamhet. Ledamöterna i seniors har en lång och gedigen karriär inom nationen bakom sig. Förutom seniorsledamöterna sitter även Quratelet och en representant från Stiftelsen Västgötagården i kollegiet. Seniors leds av nationens Inspector.