NYHETER

Utlysning av Quratels- och förmannaposter inför mandatperiod VT-16

Från och med idag (5/10) till och med lördag den 10/10 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

 • ProQurator Ekonomi
 • Notarie
 • Novischförmän (3 poster)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

Intervjuer kommer ske under vecka 42.

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 17 oktober.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 22 oktober.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 27 oktober.

                                                                        

Nomineringar innehållande namn, telefonnummer och mail skickas till:
valberedning@vgnation.se

Motförslag skickas till:
q@vgnation.se

 

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen

Välkommen till Nationsmöte 2015-09-22

Välkommen till höstens första Nationsmöte tisdagen den 22 september i Metro Bar 18.00(..)

Föredragningslista 

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötes protokoll
 7. Ekonomisk rapport
 8. Halvårsrapport VT- 2015
 9. Verksamhetsplan HT – 2015
 10. Val av valberedning
 11. Val av proinspector
 12. Val av Stiftelsen Västgötagårdens ledamöter
 13. Quratelet informerar
 14. Seniors informerar
 15. KK/TRF/AF
 16. Stiftelsen Västgötagården informerar
 17. Övriga frågor
 18. OFMA

Varmt välkomna!