NYHETER

Nomineringar till förmannaposter samt motkandidaturer HT-16

American Breakfast

Olof Lagerberg

Sophie Westerlund

Susanna Nirvald


Fanbärare

Simen Daeli


Vice Fanbärare

Alexandra Palmberg


Festmästeriet

Fredrik Schmidt*

Julia Häggström

Tilde Lindgren

Nils Randerz


Foto

Karolina Rosenqvist

Lisa Merkuolova

Filippa Kinderdal


Fredá Bar

Julia Björn

Edvin Johannesson

Emelie Nyberg


Fredá Kök

Oscar Lindgren

Mathias Kindberg

Johanna Andersson


Gillestugeförman

Alfred Larsson


Idrottsförman

Safia Daar

Arvid Stigland


IT-förman

Vakant


Kvällsansvarig

Omar Kebdani*

Martin Forssberg*

Adrian Rex


Layoutförman

Fredrik Lutz


Lunchförman

Hugo Starck

Viktor Hultgren

Filippa Keerberg

Motkandidat Marcus Persson


Metro Bar

Anton Evertsson

Jesper Persson

Fanny Westergren

Vilhelm Falck


Metro Klubb

Marcus Larsson

Hanna Wadsten

Erik Jonzén

Adrian Johannesson


Metro Mat

Gustav Persson*

Remi Lafvas*

Erik Wadelius


NATU

Malin Hallberg*

Sofia Enegren


Pr. Pong

Pontus Strömberg

Emil Christensen

Sara Samuelsson


Senior

Ingrid Hyltander

Jonna Restin

Linn Hedman

Hannes Helin

Mattias Hamberg (1 termin)


Sittningsförman bar

Filip Andersson*

Joakim Cedergren


Sittningsförman kök

Malin Andersson*

Lovi Nordgren


Tapas bar

Filippa Olsson*


Tapas kök

Jennifer Lindqvist


Tiffanys

Jenny Åkesson

Rebecca Andersson

Johanna Brismak


Tvättförman

Victoria Sundström

Karin Abrahamsson

Maja Wetterlundh


Underhållningsförman

Ludvig Persson


Valberedningens ordförande

Clara Leandersson


Vierist

Fredrik Välme*

Johanna Orheim

Jonatan Westerlind

Andrea Biro

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Samtliga förmannaposer kommer att tillsättas på nationsmötet den 10 maj 2016 kl 18:00 (..) i Metro Bar. Vid frågor kontakta Qurator Jonna Restin på: q@vgnation.se

Motkandideringar skickas till q@vgnation.se senast den 4 maj.  Skriv då För & Efternamn samt vilken post som du kandiderar till.

Välkommen till nationsmöte 2016-05-10

Välkommen till vårens tredje och sista nationsmöte tisdagen den 10 maj i Merto Bar 18.00(..).

Föredragningslista

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötes protokoll
 7. Ofullständiga protokoll
 8. Ekonomisk information
 9. Kvartalsrapport Q1 2016
 10. Budget HT 2016
 11. Val av förmän
 12. Val av representanter i Västgötagårdens styrelse¹
 13. Quratelet informerar
 14. Seniors informerar
 15. KK/TRF/AFÖS
 16. Stiftelsen Västgötagården informerar
 17. Avtackning förmän
 18. Avtackning quratel
 19. Övriga frågor
 20. OFMA

¹Förslag till ledamöter: Niklas Olsson, Albin Persson, Jenny Wickham, Jonna Restin

Förslag till suppleanter: Linn Hedman, Rasmus Bergman

 

Välkomna!