NYHETER

Välkommen till Nationsmöte

Föredragningslista

Nationsmöte tisdagen den 28 oktober 2014, Metro Bar 18.00(..)

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötes protokoll
 7. Ekonomisk rapport
 8. Val av novischförmän1
 9. Val av kuratelsposter2
 10. Kuratelet informerar
 11. Seniors informerar
 12. KK/TRF/AFÖS
 13. Stiftelsen Västgötagården informerar
 14. Övriga frågor
 15. OFMA

Valberedningen nominerar:

Joanna Janson,, Matilda Gerhamn, Vakant (Novischförmän) 1

Vakant (ProQurator Ekonomi), Kajsa Sennemark Aldman (Notarie) 2

 

Valberedningen nominerar

2014-10-17 – Valberedningen Valberedningen föreslår: För mandatperioden 2015-01-01 till 2015-12-31

ProQurator ekonomi

Vakant

Följande har varit på intervju: Måns Olofsson (avböjde nominering)

Notarie

Kajsa Sennemark Aldman till Notarie En enig valberedning föreslår Kajsa Sennemark Aldman till Notarie. Kajsa är 23 år gammal och kommer från Göteborg och läser miljövetenskap vid Lunds universitet. Hon har jobbat mycket på nationen och har suttit två terminer som förman för Tiffany’s. Utöver nationen har Kajsa jobbat ideellt på Röda Korsets ungdomsförbund som verksamhetsledare där hon har fått mycket erfarenhet av både administrativt och strukturellt arbete. Kajsa är duktig på att planera och är van vid att ha många projekt igång samtidigt vilket vi tror hon kommer ha stor nytta av i rollen som Notarie.   Kajsas stora kärlek till nationen genomsyrar allt hon gör och till och med en vardaglig arbetsuppgift försöker Kajsa vända till något positivt och stimulerande. Kajsa har en stor hunger för att utveckla såväl sig själv som Notariearbetet. Hon tror på kontinuerlig kontakt med förmän och vill jobba för att bredda och synliggöra Kulturmästeriets arbete. Vi anser att Kajsa är en stöttepelare som kommer att uppmuntra och lyfta fram förmännens idéer och visioner och att hon kommer att främja en kreativ atmosfär. Valberedningen är övertygad om att Kajsas otroliga glädje och närvaro gör henne till en god människokännare och vän samt att hon kommer vara en stor tillgång till nationen och sittande Quratel. Vi ser även en stor fördel i att hon utan problem kommer att kunna kombinera sina studier med detta förtroendeuppdrag. Följande har varit på intervju: Linn Hedman Kajsa Sennemark Aldman   för mandatperioden 2015-01-01 till 2015-06-31

Novishförman

Matilda Gerhamn Joanna Janson* Vakant   Viktiga datum

 • Motförslag meddelas till nationens Qurator, Filip Eriksson på q@vgnation.se, senast onsdagen den 23 oktober.

 

 • Valberedningen anslår samtliga förslag torsdagen den 24 oktober.

 

 • Val sker på nationsmötet tisdagen den 28 november - där samtliga av nationens medlemmar äger rösträtt!