NYHETER

NOMINERINGAR TILL FÖRMANNAPOSTER SAMT MOTKANDIDATURER VT17

American Breakfast-förman
Sophie Westerlund*

Susanna Nirvald

Camilla Wenzel


Fanbärare
Mattias Hamberg

 
Vice Fanbärare
Alexandra Palmberg*

 

Festförman
Fanny Westergren

Emil Christensen

Edvin Johannesson

Emelie Nyberg

 

Fotoförman
Filippa Kinderdahl*

Lisa Merkoulova

Maja Wetterlundh

 

Fredá Bar-förman
Josefine Wittlock

Magdalena Stevens

Fredrik Välme

 

Fredá Kök-förman
Mathias Kindberg*

Johanna Andersson*

Mattis Hallén

 

Gillestugeförman

Alfred Larsson*

 

Idrottsförman
Fanny Richter*

Oscar Ericsson*

 

IT-förman
Vakant

Motkandidater:

Andreas Ohlsson

Jonathan Wintoft

 

Kvalborgskoordinator
Tilde Lindgren

 

Kvällsansvarig
Anton Evertsson

Christopher Marton

Emelie Lundin

 

Layoutförman
Fredrik Lutz*

 

Lunchförman
Rebecca Andersson

Marcus Persson

Ellen Frick

 

Metro Bar-förman
Johanna Brismark

Elin Danielsson

Linnea Säterberg

Susanna Thorén

Elin Altergård

Sarah Kessler

Motkandidater:

Nora Björn

Anton Eliasson

 

Metro Klubb-förman
Marcus Larsson*

Emma Franzon

Mathilda Grönlund

Gustav Pärson

Siri Lindgren

Anna Kristland

Motkandidat:

Emma Kjellin

 

Metro Mat-förman
Hugo Starck

Hanna Kanon

Emmy Nicander

 

NATU-förman
Frida Zahlander

Filippa Olsson

 

Pr. Pong-förman
Pontus Strömberg*

Arvid Stigland

Erik Jonzén

 

Senior
Rasmus Bergman

Ingrid Onsjö

Clara Leanderson

 

Sittningsförman bar
Nils Randerz

Adrian Johannesson

 

Sittningsförman kök
Lovi Nordgren*

Jennifer Lindqvist

 

Tapas bar-förman
Simon Karlelid

 

Tapas kök-förman
Fanny Tapper

 

Tiffanys-förman
Anna Lindh

Felicia Forsström

Henric Zethraeus

 

Tvättförman
Victoria Sundström

Ingrid Sönegård

Gustav Inganäs

 

Underhållningsförman
Ludvig Persson*

 

Valberedningens ordförande
Andrea Biro

 

Vierist
Jonatan Westerlind*

Olof Lagerberg

Filip Andersson

Elvira Zetterberg

 

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Samtliga förmannaposer kommer att tillsättas på nationsmötet den 6 december 2016 kl 18:00 (..) i Metro Bar.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen Fest-i-Val

KUNGÖRELSE AV INTERVJUKANDIDATER FÖR POSTER I SENIORSKOLLEGIET VT 2017/HT 2017

Clara Leandersson

Ingrid Onsjö

Rasmus Bergman

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 25 november. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 1 december. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 6 december.

 

Med vänliga hälsningar,

Vaberedningen Fest-I-Val

 

Välkomna till Nationsmöte 3!

Välkommen till höstens sista nationsmöte, tisdagen den 6 december i Metro Bar 18.00(..).

Föredragningslista:

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötesprotokoll
 7. Ofullständiga protokoll
 8. Ekonomisk information
 9. Budget VT17
 10. Val av förmän¹
 11. Quratelet informerar
 12. Seniors informerar
 13. Miljögruppen informerar
 14. KK/TRF/AF/Studentlund
 15. Stiftelsen Västgötagården informerar
 16. Avtackning av förmän
 17. Avtackning av quratel
 18. Övriga frågor
 19. OFMA

____________________
¹ Valberedningens förslag finns att läsa på hemsidan samt på expen

 

Varmt välkomna!