NYHETER

Välkomna till nationsmöte 1!

Föredragningslista:

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötes protokoll
 7. Ofullständiga protokoll
 8. Ekonomisk information
 9. Val av ledamöter till valberedningen VT17
 10. Val av hedersledamöter
 11. Verksamhetsplan VT17
 12. Quratelet informerar
 13. Seniors informerar
 14. Miljögruppen informerar
 15. KK/TRF/AFÖS/Studentlund
 16. Stiftelsen Västgötagården informerar
 17. Övriga frågor
 18. OFMA

 

Inlämnande av ärenden må ske fram till den 5 februari till q@vgnation.se. Definitiv föredragningslista anslås den 1 februari.

Varmt välkomna!

Valberedningens ordförande informerar

Nu har det blivit dags att sätta ihop Västgöta nations valberedning för vårterminen 2017. Valberedningens arbete består av att intervjua de personer som blir nominerade till nationens olika quratels- och förmannaposter inför höstterminen 2017.

Låter detta som något du vill vara en del av? Skriv då en kort presentation av dig själv och varför du skulle vara en bra kandidat och maila det till valberedning@vgnation.se senast torsdagen den 26 januari.

 

Vänligen,

Andrea Biro
Valberedningens ordförande

Utlysning av förmannaposter för fyllnadsval VT17

Här med ledigförklaras följande poster:

 • Sittning Bar (1 st)

Som sittningsförman ansvarar du tillsammans med en kollega över jobbarsittningar som hålls på regelbunden basis. Sittningsförmännen jobbar i par där huvudansvaret för mat ligger hos sittningsförman kök och servering- och baransvar ligger hos sittningsförman bar.

 

 • Lunchförman (1 st) 

Som lunchförman ansvar du för att laga soppa, baka bröd och efterrätt var tredje torsdag. Lunch är ett av våra mysigaste matutskott där du tillsammans med några jobbare kickar igång torsdagen på bästa sätt. Som lunchförman ansvarar du för planering av lunch, för beställning av ingredienser och råvaror och för att genomföra lunchen på bästa sätt.

 

För att söka någon av posterna själv eller för att nominera någon du tror hade passat bra, så skickar du ett mail till q@vgnation.se senast fredag den 13/1-17.

 

Trevlig helg!