NYHETER

Välkomna till nationsmöte 1!

Vårens första nationsmöte kommer att gå av stapeln den 7 februari 2017, kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

Föredragningslista:

  1. OFMÖ
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner
  4. Mötets stadgeenliga utlysande
  5. Fastställande av föredragningslistan
  6. Föregående mötes protokoll
  7. Ofullständiga protokoll
  8. Ekonomisk information
  9. Val av ledamöter till valberedningen VT17¹
  10. Val av hedersledamöter
  11. Verksamhetsplan VT17²
  12. Quratelet informerar
  13. Seniors informerar
  14. Miljögruppen informerar
  15. KK/TRF/AFÖS/Studentlund
  16. Stiftelsen Västgötagården informerar
  17. Övriga frågor
  18. OFMA

~~~~~~

¹ Förslag på Valberedningsledamöter: Jonna Restin, Hannes Helin, Pontus Strömberg och Sofia Pettersson.
²Verksamhetsplanen för VT17 finns att läsa på nationens expedition

 

Varmt välkomna!

Valberedningens ordförande informerar

Nu har det blivit dags att sätta ihop Västgöta nations valberedning för vårterminen 2017. Valberedningens arbete består av att intervjua de personer som blir nominerade till nationens olika quratels- och förmannaposter inför höstterminen 2017.

Låter detta som något du vill vara en del av? Skriv då en kort presentation av dig själv och varför du skulle vara en bra kandidat och maila det till valberedning@vgnation.se senast torsdagen den 26 januari.

 

Vänligen,

Andrea Biro
Valberedningens ordförande