NYHETER

NOMINERINGAR TILL FÖRMANNAPOSTER HT-15 INKLUSIVE MOTKANDIDERINGAR

American Breakfast

 • Tilde Lindgren
 • Jennie Bengtsson
 • Maike Larsson

Fanbärare

 • Ebba Stigwall

Vice Fanbärare

 • Fredrik Barrdahl

Festmästeriet

 • Fredrik Hanna
 • Karl Nordin
 • Jonathan Westerlind
 • Elin Söderbergh

Foto

 • Oscar Lindgren
 • Karolina Rosenqvist
 • Hannes Dahlberg

Fredá Bar

 • Clara Leanderson
 • Ingrid Nilsson
 • Diana Iuga

Fredá Kök

 • Marie Thylén
 • Filip Dahlberg
 • Filippa Keerberg

Gillestuga

 • Johan Gadde

Idrott

 • Arvid Svahn
 • Elvira Zetterlund

IT

 • Anton Schölin

Kvällsansvarig

 • Calle Dunger
 • Sofia Pettersson
 • Kajsa Sennemark

Lunch

 • Ingrid Onsjö
 • Gustav Persson
 • Julia Björn

Metro Bar

 • Fredrik Schmidt
 • Sofie Martinsson
 • Magdalena Stevens
 • Nils Randerz

Metro Klubb

 • Martin Forssberg
 • Omar Kebdani
 • Maria Sundling
 • Carl Flink

Metro Kök

 • Elin Nycander
 • Andrea Biro
 • Alexandra Dagner

NATU

 • Isabella Nilsson
 • Tove Bolm

Layout

 • Lisa Merkolova

Pr. Pong

 • Christopher Marton
 • Lukas Ingvarsson
 • Simon Mckeogh

Seniors

 • Filip Eriksson
 • Caroline Thernström
 • Mattias Hamberg

Tapas Bar

 • Fredrika Karlsson

Tapas Kök

 • Ana Santimano

Tiffany´s

 • Josefine Wittlock
 • Antonia Davin
 • Linn Ohlson

Tvätt

 • Victoria Sundström
 • Beatrice Hodo
 • Alexandra Palmberg

Underhållning

 • Karl Björk

Motkandidat Charlie Wilson och Ludvig Persson

  Valberedningens Ordförande

 • Jakob Gille

Vieriet

 • Maria Magnusson
 • Henrik Melin
 • Martin Strömland
 • Fredrik Qvist

Jubileumsgeneral

 • Nicole Jorvid

Sittning Bar

 • Axel Wetterlundh
 • Måns Andersson

Sittning Kök

 • Victoria Moberg
 • Viktor Hultgren

FÖREDRAGNINGLISTA NATIONSMÖTE TISDAGEN DEN 12 MAJ 2015, METRO BAR 18.00(..)

 

 1. OFMÖ
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringsmän
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Föregående mötes protokoll
 7. Ekonomisk information
 8. Årsredovisning 2014
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Vinstdisposition
 11. Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2014
 12. Kvartalsrapport kvartal 1 2015
 13. Budget HT 2015
 14. Val av förmän
 15. Quratelet informerar
 16. Seniors informerar
 17. KK/TRF/AFÖS
 18. Stiftelsen Västgötagården informerar
 19. Avtackning förmän
 20. Utdelning av förmannamedaljer
 21. Avtackning quratel
 22. Övriga frågor
 23. OFMA