NYHETER

Kungörande av motkandidatur

ProQurator Ekonomi

Valberedningens förslag:

  • Fredrik Schmidt

Inga motkandidater

 

Notarie

Valberedningens förslag

  • Sara Samuelsson

Inga motkandidater

 

Novischförmän

Valberedningens förslag

  • Axel Wetterlundh*
  • Julia Häggström
  • Johanna Orheim

Inga motkandidater

 

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 25 oktober 2016.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

 

Varmt välkomna!

Utlysning fyllnadsval för förmannapost HT16

Här med ledigförklaras följande post:

  • Fredá Kök (1st)

Som Fredá Kök-förman ansvarar du för vår fine dining-restaurang. Till de fredagar du ansvarar i köket bestämmer du meny själv, den ska bestå av tre kvalitativa rätter varav en kött-, en fisk och en vegetarisk rätt samt ett efterrätt. Som Fredá Kök-förman samarbetar du med förmannen som ansvarar för Fredá Bar för att kvällen ska bli så bra som möjligt.

 

För att söka posten själv eller nominera någon du tror hade passat bra, så skickar du ett mail till q@vgnation.se senast fredag 21 oktober.

Trevlig onsdag!

KUNGÖRELSE AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår

För mandatperioden 2017-01-01 – 2017-12-31

 

ProQurator Ekonomi

En enig valberedning förslår Fredrik Schmidt till ProQurator Ekonomi. Fredrik är 23 år gammal och kommer från Malmö. Han läser just nu sitt sista år på civilingenjörsprogrammet inom Industriell Ekonomi. På sin fritid tycker Fredrik mycket om att resa och har ett stort fotbollsintresse.

Fredrik flyttade in på Västgötagården år 2012 och har varit aktiv som förman sedan vårterminen 2015. Fredrik har god erfarenhet av nationen från poster som Metro bar-förman och Festförman. Fredrik har genom sitt engagemang och sina personliga egenskaper varit en stor tillgång för nationen under snart fyra terminer.

Fredrik är en lugn, metodisk och analytisk person vilket vi i valberedningen tror kommer att vara en stor tillgång i det dagliga arbetet som PQE. Vidare är hans värme och ödmjuket något vi tror skulle komma väl till pass i Quratelet.  Genom både sin utbildning och tidigare anställningar har Fredrik erfarenhet av ekonomi och han uppvisar en mycket god förståelse för vad posten innebär samt vilket ansvar den medför. Fredrik poängterar vikten av ett noggrant ekonomiskt arbete samt ett fortsatt gott samarbete mellan förmän och Quratel för att tillsammans utveckla nationens verksamhet.

Valberedningen är övertygad om att Fredrik, men sin trygga framtoning, gedigna erfarenhet och härliga inställning kommer att hålla nationen i säkra händer.

 

Notarie

En enig valberedning föreslår Sara Samuelsson till Notarie. Sara är 22 år gammal och uppvuxen i Vänersborg.  Hon har under flertalet perioder arbetat på Liseberg och även säsongsarbetat i Sälen. Sara läser sin fjärde termin på kandidatprogrammet i ekonomi och tillbringar mycket av sin övriga tid i Västgöta Nations lokaler.

Sara har varit aktiv som förman i snart två terminer. Hon har tidigare suttit som förman på Metro Klubb och sitter i dagsläget som en av nationens kvällsansvariga. Som Notarie vill Sara motivera förmannakåren att tillsammans arbeta fram nya kreativa idéer för att utveckla nationens verksamhet. Sara betonar vikten av ett strukturerat arbetssätt i utförandet av postens uppgifter. Valberedningen tror att Saras spontanitet och energi tillsammans med hennes lösningsorienterade sätt kommer att vara en tillgång för Quratelet i deras gemensamma arbete. Därtill uppvisar Sara en god kännedom om posten, och valberedningen och känner sig mycket trygg i att hon kommer att klara av balansen mellan heltidsstudier och deltidsarbete galant.

Valberedningen är övertygad om att Saras omhändertagande personlighet, positiva inställning och hennes erfarenheter kommer att göra henne till en mycket god Notarie.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 20 oktober.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 25 oktober.

Med Vänliga Hälsningar

Valberedningen