NYHETER

FÖREDRAGNINGSLISTA NATIONSMÖTE 23-09-2014

Härmed utlyses föredragningslistan till Nationsmötet den 23 september 2014.

Föredragningslista
Nationsmöte tisdagen den 13 maj 2014, Metro Bar 18.00(..)

 

 1.       OFMÖ
 2.       Val av mötessekreterare
 3.       Val av justeringsmän
 4.       Mötets stadgeenliga utlysande
 5.       Fastställande av föredragningslistan
 6.       Föregående mötes protokoll
 7.       Ekonomisk rapport
 8.       Halvårsrapport för VT-2014
 9.       Kuratelet informerar
 10.       KK/TRF/AFÖS
 11.       Stiftelsen Västgötagården informerar
 12.      Övriga frågor
 13.      OFMA

Utlysning av valberedningsledarmöter

Västgöta Nation söker nu 4 kandidater till valberedningen för perioden HT-14. Potentiella ledamöter får gärna maila valberedning@vgnation.se med namn, kontaktuppgifter och en kort motivering. Sista ansökningsdag är fredagen 26 september