NYHETER

Välkommen till Vårkonsert

Tornakören, Tornanationernas egen kör, har tillsammans med V-dalakören från Uppsala vårkonsert lördagen den 26 april kl 16.00 i Helgeandskyrkan (kyrkan på Klostergårdens torg). Ni är alla hjärtligt välkomna att komma och lyssna till musiken som går i poppens tecken men också ett par kända vårklassiker.

Det är gratis inträde för alla besökare, och en frivillig kollekt tas upp vid utgången. Så kom bara kom, vi ser fram emot att få sjunga för er!

Med vänliga hälsningar,

Tornakören genom Cecilia Laisfeldt, Nationsansvarig

Härmed utlyses Västgöta Nations stipendier för vårterminen 2014

Följande stipendier finns att söka:
Emanuel Walbergs fond
För medlem i Västgöta Nation i Lund som söker medel för resor dels för besök av vännationer och dels för resor gjorda i syfte att berika studier.

Nils och Sonya Sundqvists stipendiefond
För behövande, skötsam medlem av Västgöta Nation i Lund, som varit inskriven i minst fyra terminer. Företräde för personer som kan uppvisa släktskap och/eller genomgått gymnasieutbildning i Västergötland.

Retzianska fonden
För medlem i Västgöta Nation i Lund.

Thorinska donationen
För behövande medlem i Västgöta Nation i Lund.

O Mellins universitetsstipendium vid Katedralskolan i Skara
Villkor för att söka:
1. Sökande skall vara i behov av ekonomisk hjälp. Motiveras av ifyllnad av blanketten “Konfidentiell självdeklaration”.
2. Sökande skall ha studerat minst tre terminer vid gymnasieskolan i Skara. Bifoga intyg.
3. Sökande skall ha studerat minst två terminer vid universitetet. Bifoga intyg.
4. Sökande skall vara inskriven vid Västgöta Nation den termin då stipendiet söks.

Du ansöker genom att inlämna ifylld ansökningsblankett med bifogat ladokutdrag samt intyg som styrker din behörighet till Västgöta Nations expedition senast fredagen den 18 april. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att beaktas. Stipendieutskottet ser även positivt på att ett kortfattat CV eller brev, där det framgår relevant information om den sökande och dennes nationsengagemang, bifogas ansökan. Ansökningsblankett och blanketten “konfidentiell självdeklaration” finns att tillgå på expeditionen samt nationens hemsida (http://www.vgnation.se/index.php/nationsdokument/). Beslut om stipendiater anslås på hemsida och anslagstavlor.

Valberedningen informerar

Utlysning av förmannaposter inför mandatperioden HT-14

Från och med idag (31/3) till och med lördagen 5/4 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast
Fanbärare
Vice Fanbärare
Festförman
Fotoförman
Freda’ Bar
Freda’ Mat
Gillestugeförman
Idrottsförman
IT-förman
Kvällsansvarig
Layoutförman
Lunch
Metro Bar
Metro Club
Metro Mat
NATU
Pr. Pong
Seniors
Tapas Bar
Tapas Kök
Tiffany’s
Tvättförman
Underhållning
Valberedningsordförande
Vierist

Det går bra att söka sig själv och/eller rekommendera valfri kandidat och ansökan görs via formulär.

Om du söker själv använd följande formulär:

https://docs.google.com/a/student.lu.se/forms/d/1YcKmNBAVGO16NakMzPXvpHYIDR9P3qLapYXrEAFIrZs/viewform

Om du vill rekommendera en vän använd detta formulär:

https://docs.google.com/a/student.lu.se/forms/d/1vAFqy4y8VDTRBVMwH2Fudqho5pRqYgCQLY5NuMKShxA/viewform

Intervjuer kommer ske under nästkommande vecka (v. 15).
Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 3 maj. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn till och med den 8 maj.
Slutgiltig kungörelse sker den 9 maj.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 13 maj.

Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

Motförslag skickas till:
q@vgnation.se