NYHETER

Kungörelse av intervjukandidater för Quratelsposter HT15-VT16

Qurator

 • Julia Andersson
 • Tove Bolm
 • Ingrid Hyltander
 • Oscar Lindgren
 • Jonna Restin

ProQurator Social

 • Julia Andersson
 • Tove Bolm
 • Ingrid Hyltander
 • Oscar Lindgren
 • Axel Wetterlundh
 • Lukas Ingvarsson

PR-chef

 • Fredrik Barrdahl
 • Hannes Helin
 • Karolina Rosenqvist

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 10 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn till och med den 19 mars. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 24 mars.   Med vänliga hälsningar, Valberedningen Oval

Utlysning av Quratels- och förmannaposter inför mandatperiod HT-15

Från och med idag (20/2) till och med lördagen den 28/2 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

 • Qurator
 • ProQurator Social
 • PR-chef
 • Övermarskalk
 • Novischförmän (3 poster)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

Intervjuer kommer ske under vecka 10.

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 10 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 19 mars.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 24 mars.

 

Nomineringar innehållande namn, telefonnummer och mail skickas till:
valberedning@vgnation.se

Motförslag skickas till:
q@vgnation.se

 

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen Oval

 

Utlysning fyllnadsval förmannaposter

Härmed ledigförklaras följande förmannaposter:

 

 • Sittningsförman kök
 • Sittningsförman bar

Som sittningsförman ansvarar du tillsammans med en kollega över jobbarsittningar som hålls på regelbunden basis. Sittningsförmännen jobbar i par där huvudansvaret för mat ligger hos Sittningsförman kök och servering- och baransvar ligger hos Sittningsförman bar.

 

Ansökan sker via detta  formulär

 

Sista ansökningsdag: torsdag 2015-02-26.

 

Vid frågor, kontakta pqs@vgnation.se.