NYHETER

Kungörande av motkandidaturer

Qurator

Valberedningens förslag:

  • Tilde Lindgren

Motkandidat:

  • Joakim Cedergren

 

ProQurator Social

Valberedningens förslag

  • Emil Christensen

Motkandidater:

  • Emelie Nyberg
  • Julia Häggström
  • Simon Karlelid

 

PR-chef

Valberedningens förslag:

  • Fredrik Lütz

Inga motkandidater

 

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 28 mars 2017.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.  

 

Varmt välkomna!

Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

För mandatperioden 2017-07-01 till 2018-06-30

Qurator

En enig valberedning föreslår Tilde Lindgren till Qurator. Tilde är 22 år gammal och kommer från Göteborg. Hon läser personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Vid sidan av sina studier har Tilde arbetat som personalassistent och hon har även varit aktiv i sin programförening. På sin fritid tycker Tilde om att resa och tillbringar gärna tid i skidbacken.

Tilde har varit aktiv som förman sedan hösten 2015. Tilde har god erfarenhet av nationen från poster som Pr Pong-förman, festmästare och är denna termin kvalborgskoordinator. Tilde har sedan en tid tillbaka även varit aktiv nationens miljögrupp. Genom sitt engagemang och sina personliga egenskaper har hon varit en stor tillgång för nationen under snart fyra terminer.

Tilde är en lösningsorienterad, stresstålig och samordnande person vilket vi i valberedningen tror är en styrka i uppdraget som Qurator. Hon betonar vikten av att se samtliga i en grupp och är mån om att alla ska få ta plats. Vidare uppvisar Tilde stor vilja att driva nationens verksamhet framåt och betonar särskilt vikten av gediget arbete gällande likabehandling och säkerhet. Tilde har visat prov på att hantera diverse stora projekt med sin positiva inställning och ett starkt ledarskap. Valberedningen anser att Tilde med dessa egenskaper kommer att leda nationen väl under kommande verksamhetsår.

 

ProQurator Social

En enig valberedning föreslår Emil Christensen till ProQurator Social. Emil är 23 år gammal och kommer från Göteborg. Han läser personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Emil har tidigare säsongsarbetet i Sälen och har tillbringat flertalet somrar som anställd på Liseberg. Han stoltserar därtill med svart bälte i judo.

Emil har varit aktiv som förman sedan vårterminen 2016. Han har innehaft förmannaposter som Metro bar-förman, kvällsansvarig och är denna termin festmästare. Under sin tid på nationen har Emil genomfört sina uppdrag på ett strukturerat sätt med ett tydligt ledarskap.

Emil är en lugn och förtroendeingivande person vilket skapar goda förutsättningar i quratelets arbete. Han betonar vikten av god dialog till såväl förmän som jobbare. Därtill vill Emil arbeta särskilt för att förmedla uppskattning till alla aktiva inom organisationen. Emil värdesätter respekt och ödmjukhet mellan kollegor i det dagliga arbetet på nationen. Han uppvisar stort engagemang för gruppdynamik och hans utbildning vittnar om stort intresse för personalfrågor. Valberedningen är övertygad om att Emil med sitt prestigelösa sätt och strävan efter att uppnå ett arbetsklimat med högt i tak kommer att vara en trygg punkt på nationen och göra en strålande insats som ProQurator Social.

 

PR-chef

En enig valberedning föreslår Fredrik Lütz till PR-chef. Fredrik är 22 år gammal och kommer från Helsingborg. Han läser till civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Han har ett brinnande intresse för design något som genomsyrar både hans utbildning och fritid.

Fredrik har varit aktiv på nation sedan hösten 2016 och är inne på sin andra termin som Layoutförman. Vid sidan av sina studier jobbar Fredrik även som IT-konsult på studentkonsultbolaget Lunicore. Därtill har han varit aktiv inom sin programsektion på LTH. Innan Fredrik påbörjade sina studier tillbringade han bland annat tid i Kina där han studerade mandarin.

Fredrik är kreativ, nytänkande och energisk vilket valberedningen tror kommer att komma väl till pass i quratelet. Genom sina studier och sitt engagemang på nationen har Fredrik visat att han besitter de kunskaper som krävs för att göra ett bra jobb som PR-chef. Fredrik betonar vikten av gott samarbete och drömmer på sin lediga tid om 10 000 likes-festen. Valberedningen anser att Fredrik med sitt öppna sinne och ett öga för design kommer klara av uppgiften som PR-chef galant.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 23 mars.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 28 mars.

 

Med Vänliga Hälsningar

Valberedningen

Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår för

Mandatperiod HT-17:

Alumniförman

Jonatan Westerlind 

 

Novischförmän

Anna Kristland

Anna Lindh

Fanny Westergren

 

Valberedningen föreslår

För mandatperioden HT-17 och VT-18:

Övermarskalk

Marcus Persson

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 23 mars.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 28 mars.

 

Med Vänliga Hälsningar

Valberedningen