Kallelse Nationsmöte 2019-02-05

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens första nationsmöte tisdagen den 5 februari kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av ledamöter till valberedningen VT19

10.   Verksamhetsplan VT19

11. Information om fyllnadsval

12.   Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emelie Lundin, Emma Peldán, Malin Olsson & Olof Lagerberg.

Varmt välkomna!


Utlysning av fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2019

Härmed utlyses följande förmannaposter till fyllnadsval för vårterminen 2019:

 • American Breakfast (1 st)

 • Freda’ Kök (1 st)

 • Jubileumsövermarskalk (1 st)

 • Metro Bar (1 st)

 • Metro Mat (2 st)

 • NATU (1)

För att läsa mer om posterna, gå in på hemsidan under evenemang.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, fyll i detta formulär senast fredagen den 8 januari.


Kungörelse av samtliga förslag till förmannaposter VT19

American Breakfast-förman

Matilda Willén*

Oscar Wallin

Vakant

Fanbärare

Olof Lagerberg

Festförman

Gabriela Johnson

Joel Ottosson

Josephine Wredmark

Isak Nyborg

Fotoförman

August Lidfeldt

Julia Lundh Rafstedt

Malin Olsson

Freda' Bar-förman

Otto Sörnäs

Tyra Lundquister

Viktoria Enarsson

Freda' Kök-förman

Carl Stjernlöf

Jonathan Wejle

Vakant

Gillestugeförman

Manne Sjölund*

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Jakob Larsson

IT-förman

Kristian Folkesson*

Kvalborgskoordinator

Siri Lindgren

Kvällsansvarig

Josef Mallik*

Ossian Nörthen*

Karl Borg

Layoutförman

Axel Holmqvist*

Lunchförman

Gustav Aronsson

Hanna Wenhov

Katarina Taskoska

Metro Bar-förman

Adam Isla

Emil Sarajlic

Linnea Engström

Måns Axelsson

Oskar Liljegren

Rebecca Lexander

Metro Klubb-förman

Carl Natzén*

Gustav Hademalm*

Nils Wikström*

Antony Truong

Louise Wetterlundh

Måns Sjöstedt

Metro Mat-förman

Louise Bergström*

Vakant

Vakant

Motförslag:

Elsa Hilltorp

NATU-förman

Mikael Bergmark

Simon Karlelid

Pr. Pong-förman

Fredrik Orheim*

Lukas Gardberg*

Mikael Kihlberg*

Senior

Alexandra Palmberg

Emelie Lundin

Sara Samuelsson

Sittning: Bar-förman

Axel Löveråsen

Emma Kjellin

Sittning: Kök-förman

Anida Tufekcic*

Nora Björn

Tandemgeneral

Steve Strey

Tapas bar-förman

Elin Hallén*

Tapas kök-förman

Matilda Karlsson

Teknikförman

Johannes Persson*

Tiffanys-förman

Emma Sjöström*

Sophie Clauss

Viktoria Lagerblad

Tvättförman

Axel Evertsson

Deeqa Jama

Lukas Tegnér

Valberedningens ordförande

Frida Persson

Vierist

Adrian Johannesson*

Erik Lundström*

Camilla Wenzel

Mikaela Trouvé

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Valet kommer att ske på nationsmötet den 4 december 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2018-11-06 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

Stipendieutskottet beslutade att ur Gustav Lövenskiölds stipendiefond utdela följande stipendium

6 900 kr till Ludvig Arkel

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 att utdela

5 000 kr till Frida Persson

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nations jubelstipendium av år 1868 utdela

2000 kr till Ingrid Sönegård

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

8 500 kr till Ossian Nörthen
8 500 kr till Josef Mallik
8 500 kr till Axel Holmqvist

Stipendieutskottet beslutade att ur Margit Vinges fond utdela följande stipendium: att ej utdela Margit Vinges fond då inga kandidater ansågs överensstämma med stiftelsens ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

Lunds universitet har idag, 2018-11-29, beslutat att bevilja utdelning enligt ovanstående förslag.


Kungörelse av valberedningens förslag till förmannaposter för VT19

American Breakfast-förman

Matilda Willén*

David Hellström

Oscar Wallin

Fanbärare

Olof Lagerberg

Festförman

Gabriela Johnson

Joel Ottosson

Josephine Wredmark

Isak Nyborg

Fotoförman

August Lidfeldt

Julia Lundh Rafstedt

Malin Olsson

Freda' Bar-förman

Otto Sörnäs

Tyra Lundquister

Viktoria Enarsson

Freda' Kök-förman

Carl Stjernlöf

Jonathan Wejle

Vakant

Gillestugeförman

Manne Sjölund*

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Jakob Larsson

IT-förman

Kristian Folkesson*

Kvalborgskoordinator

Siri Lindgren

Kvällsansvarig

Josef Mallik*

Ossian Nörthen*

Karl Borg

Layoutförman

Axel Holmqvist*

Lunchförman

Gustav Aronsson

Hanna Wenhov

Katarina Taskoska

Metro Bar-förman

Adam Isla

Emil Sarajlic

Linnea Engström

Måns Axelsson

Oskar Liljegren

Rebecca Lexander

Metro Klubb-förman

Carl Natzén*

Gustav Hademalm*

Nils Wikström*

Antony Truong

Louise Wetterlundh

Måns Sjöstedt

Metro Mat-förman

Louise Bergström*

Vakant

Vakant

NATU-förman

Mikael Bergmark

Simon Karlelid

Pr. Pong-förman

Fredrik Orheim*

Lukas Gardberg*

Mikael Kihlberg*

Senior

Alexandra Palmberg

Emelie Lundin

Sara Samuelsson

Sittning: Bar-förman

Axel Löveråsen

Emma Kjellin

Sittning: Kök-förman

Anida Tufekcic*

Nora Björn

Tandemgeneral

Steve Strey

Tapas bar-förman

Elin Hallén*

Tapas kök-förman

Matilda Karlsson

Teknikförman

Johannes Persson*

Tiffanys-förman

Emma Sjöström*

Sophie Clauss

Viktoria Lagerblad

Tvättförman

Axel Evertsson

Deeqa Jama

Lukas Tegnér

Valberedningens ordförande

Frida Persson

Vierist

Adrian Johannesson*

Erik Lundström*

Camilla Wenzel

Mikaela Trouvé

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Det är öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 29 novemberq@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.

Vänligen,

ValberedningenKungörelse av intervjukandidater för poster i seniorskollegiet 2019

Alexandra Palmberg 

Emelie Lundin 

Olof Lagerberg

Sara Samuelsson

Simon Karlelid  

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 24 november.
Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 29 november.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.

 

Vänligen,
Vaberedningen


Kallelse Nationsmöte 2018-12-04

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens tredje nationsmöte tisdagen den 4 december kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q3

10.   Budget VT19

11.   Val av Förmän*

12.   Val av suppleanter till Västgötagårdens husstyrelse VT19**

13.   Val av Hedersledamot

14.   Datapolicy

15.   Quratelet informerar

16.    Seniors informerar

17.    Miljögruppen informerar

18.   Jämlikhetsgruppen informerar

19.   Arbetsmiljögruppen informerar

20.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

21.    Stiftelsen Västgötagården informerar

22.    Avtackning av förmän

23.    Avtackning av quratel

24.    Övriga frågor

25.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 30 november.

** Förslag till suppleanter är Emelie Lundin Jönler & Sara Samuelsson.

Varmt välkomna!


Utlysning förmannaposter inför mandatperioden VT19

Till och med torsdagen den 15/11 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvalborgskoordinator (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (3 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tandemgeneral (1 st) Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st)

 

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret. 
Intervjuer kommer att ske under vecka 45, 46 & 47.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 24 november. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 29 november på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen 


Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter VT19/VT19-HT19

ProQurator Ekonomi

 • Filip Cederquist

Inga motförslag.

 

Notarie

 • Ebba Andersson

Inga motförslag

 

Novischförmän

 • Cajsa Ohlsson*

 • David Jungermann

 • Victoria Von Elek

Inga motförslag.

 

Alumniförman

 • Vakant

Motförslag:

 • Elin Hallén

 • Josephine Wredmark

 • Olof Lagerberg

 • Susanna Thorén

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 30 oktober 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-01-01 - 2019-12-31

 

ProQurator Ekonomi

En oenig valberedning föreslår Filip Cederquist till ProQurator Ekonomi.

Filip är 24 år och kommer från Helsingborg. Han läser nu sin nionde termin inom Teknisk Matematik på LTH.

Genom sin utbildning har Filip blivit van vid att arbeta med siffror och i olika program. Han har redan nu börjat läsa in sig extra på företagsekonomi för att säkerställa att han är redo för att axla rollen som PQE.

Engagemanget på VG började höstterminen 2017 då han blev förman för Professor Pong där han stannade kvar även under vårterminen. Nuvarande termin sitter han som förman för Tacksittning Bar och är även med i nationens husband. Utöver engagemanget på VG har Filip varit fadder på TLTH tre gånger samt varit idrottsansvarig inom sagda kår.

Från sin roll som förman och fadder har Filip utvecklats i sin ledarroll, där han framhäver vikten av att hålla igång och engagera folk. Med tiden har ansvar fått Filip att utvecklas och är något som han tycker är väldigt roligt och ständigt söker.

I grupp är Filip inlyssnande och lägger stor vikt vid genomarbetade beslut där alla är lika i beslutstagandet. I diskussioner backar han gärna för att se hela bilden och är alltid öppen för att ändra sin åsikt, något valberedningen tror är positivt för det arbete quratelet gör gemensamt.

Som person är Filip lugn, strukturerad och lägger stor vikt vid att saker ska bli rätt, något som kan komma väl till pass som PQE. Filip uppvisar stor vilja inför rollen och inför fortsatt arbete samt ansvar för nationen.

Som PQE vill Filip arbeta med att utveckla analysen av nationens statistik för att lättare kunna utreda olika samband. Utöver det vill Filip jobba med att underlätta förmännens arbete, till exempel genom att se till att musiken i klubben kan styras från baren.

Valberedning tror att Filips stora entusiasm inför uppdraget och trygghet i rollen tillsammans med hans strukturerade arbetssätt kommer säkerställa att nationens ekonomi fortsatt är i trygga händer.

 

Notarie

En enig valberedning föreslår Ebba Andersson till Notarie.

Ebba är 22 år och kommer från Sävesta i närheten av Ystad. Hon läser för nuvarande sin master i Kemiteknik på LTH.

På nationen har Ebba varit förman för Metro Bar, Freda Bar och är nu förman för Tacksittning Bar. Ebba har bred erfarenhet inom studentlivet. Utanför nationen har hon varit fadder och vice sexmästare på TLTH, Vierichef inom karnevalen och även varit aktiv inom spex. Innan studentlivskarriären var Ebba friidrottstränare i flera år.

Ebba är ordningsam och berättar att hon älskar att skriva i Word, vilket kan vara goda egenskaper i rollen som Notarie. Från sina tidigare engagemang har hon fått mötesvana och erfarenhet av att skriva protokoll.

Som person är Ebba glad och positiv. Hon är driven och tycker om att se till att arbetet rör sig framåt. Ebba tycker mycket om att jobba i grupp och lyfter fram vikten av att kunna stå upp för vad man tycker men samtidigt kunna backa när det behövs.

I arbetet med förmännen vill Ebba ta vara på deras kreativitet och ge dem stort spelrum för nya idéer samtidigt som hon alltid finns närvarande som stöd. Ebba vill att det ska vara lätt för nationens förmän och medlemmar att ta kontakt med Quratelet. Valberedningen anser att Ebba har en förmåga att se alla och få personer i sin närhet att känna sig uppskattade och uppmärksammade.

Under sitt år vill Ebba arbeta med att strukturera upp nationens arkiv och utveckla idrottsutskottet. Hon framhäver vikten av att arbeta med stämningen på nationen och inom förmannakåren framför att uppnå särskilda mål.

Med sin varma och positiva framtoning tillsammans med hennes sinne för ordning och vurm för att skriva är valberedningen övertygad om att Ebba skulle vara en utmärkt Notarie det kommande året.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 25 oktober.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

För mandatperioden VT19

 

Novischförmän

Cajsa Ohlsson*

David Jungermann

Victoria Von Elek

 

Alumniförman

Vakant

 

Det är öppet att skicka in motförslag till Qurator på q@vgnation.se till och med den 25 oktober.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen