Utlysning av förtroendeposter vid Västgöta Nation inför mandatperiod VT20

Från och med idag (8/10) till och med fredagen den 18/10 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

  • ProQurator Ekonomi

  • Notarie

  • Novischförmän (3 st)

  • Alumniförman (1 st)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

Mer info om vad det innebär att vara alumniförman hittar du här: Alumniförman

Mer info om vad det innebär att vara novischförman hittar du här: Novischförman

Viktiga datum

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 26 oktober.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator via mail till q@vgnation.se senast den 31 oktober.

Val av kandidater kommer ske på Nationsmöte 2 den 5 november.

 

Nomineringar görs via den här länken

Vänligen,

Valberedningen

0 LikesFöredragningslista till Nationsmöte 1

tisdagen den 24 september 2019,

Metro Bar 18.00(..)

Förslag på föredragningslista:

1.     OFMÖ

2.     Val av mötessekreterare

3.     Val av justeringspersoner

4.     Mötets stadgeenliga utlysande

5.      Fastställande av föredragningslistan

6.      Föregående mötesprotokoll

7.      Ofullständiga protokoll

8.      Ekonomisk information

9.      Halvårsrapport VT19

10.  Verksamhetsplan HT19

11.  Val av ledamöter till valberedningen HT19

12. Förslag till stadgeförändring

13.  Information om fyllnadsval

14.  Quratelet informerar

15.  Seniors informerar

16.  Miljögruppen informerar

17.  Jämlikhetsgruppen informerar

18.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund

19.  Stiftelsen Västgötagården informerar

20.  Övriga frågor

21.  OFMA

 

Förslag till Valberedningens ledamöter är Alexandra Palmberg, Deeqa Jama, David Jungermann och Anna Bergman.

Varmt välkomna!


Utlysning av Ledamöter till Valberedningen höstterminen 2019

Härmed utlyses 4 ledamotsposter till Västgöta Nations valberedning under höstterminen  2019.

  • Ledamot Valberedningen (4 st)

Valberedningen är ett beredande organ som upprättar förslag till quratels- och förmannaposter till nationsmötet genom att hålla intervjuer.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, skicka ett mail till valberedning@vgnation.se senast söndagen den 8 september.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningens ordförande


Kungörelse Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-05-28 för att besluta och föreslå om utdelning av Nationsstipendierna. Stipendieutskottet beslutade enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Emanuel Wahlbergs fond utdela följande stipendium:

 

4 600 kr till Rebecca Lexander

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Nils och Sonya Sundqvists fond utdela följande stipendier:

 

6 300 kr till Malin Olsson

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Retzianska fonden utdela följande stipendier:

 

1 000 kr till Emma Peldán

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Thorinska donationen utdela följande stipendier:

 

17 000 kr till Alexandra Palmberg

17 000 kr till Emelie Nyberg

17 000 kr till Emelie Lundin Jönler

17 000 kr till Fanny Westergren

17 000 kr till Tilde Lindgren

 

 


Kungörelse av samtliga förslag till förmannaposter HT19

American Breakfast-förman

Victoria Lindeberg*

Johanna Norberg

Julia Pärli

Fanbärare

Olof Lagerberg*

Festförman

Julia Bergsten

Gustav Hademalm

Lukas Tegnér

Viktoria Enarsson

Fotoförman

Carl Stjernlöf

Emma Peldán

Johan Holmqvist

Motförslag:

Ashraf Khoshiwal

Freda' Bar-förman

Lina Holmbeck

Ludvig Karsten

Vakant

Motförslag:

Alexandra Karlsson

Lukas Andersson

Freda' Kök-förman

Sara Johansson

Siri Richert

Theodor Rosengren

Gillestugeförman

Manne Sjölund

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Kristian Folkesson

IT-förman

Johannes Persson

Kvällsansvarig

Calle Natzén

Isak Nyborg

Louise Wetterlundh

Layoutförman

Hanna Wenhov

Lunchförman

Katarina Taskoska*

Dominique Mörn

Emma Sjöström

Metro Bar-förman

Emil Sarajlic

Erik Olsson

Johan Bengtsson

Lovisa Ramberg

Simon Mahdavi

Vakant

Motförslag:

Alice Zethraeus

Johannes Fryk

Lukas Andersson

Metro Klubb-förman

Joachim Björklund*

Måns Sjöstedt*

Sofia Andersson*

Klara Löfkvist

Oskar Wreiber

Pontus Walan

Metro Mat-förman

Elsa Hilltorp*

Emma Olsson*

Matilda Willén

NATU-förman

Deeqa Jama*

Sara Pennsäter

Pr. Pong-förman

Johanna Wiltroth

Linnea Engström

Sixten Elén

Senior

Camilla Wenzel

Emelie Nyberg

Fanny Westergren

Tilde Lindgren

Sittning: Bar-förman

Anna Hermansson

Fredrik Orheim

Sittning: Kök-förman

Matilda Olbin

Vakant

Tapas bar-förman

Lukas Gardberg

Tapas kök-förman

Vakant

Motförslag:

Lukas Andersson

Teknikförman

Ossian Nörthen

Tiffanys-förman

Lina Tillaues

Louise Bergström

Meriem Abu Diab

Tvättförman

Axel Evertsson*

Einar Bergström*

Susanna Thorén

Valberedningens ordförande

Frida Persson*

Vierist

Erik Lundström

Joel Ottosson

Victoria von Elek

Vakant

Motförslag:

Adrian Johannesson

Övermarskalk

Jakob Larsson

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Valet kommer att ske på nationsmötet den 21 maj 2019.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Vänligen,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-05-21

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 21 maj kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q1 2019

10.   Budget HT19

11.   Val av Förmän*

12. Val av representanter i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse*

13.    Stadgeändring

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Avtackning av förmän

22. Avtackning av quratel

23. Övriga frågor

24.    OFMA

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs den 17 maj.

* Förslag till ledamöter i husstyrelsen är Tilde Lindgren, Fredrik Lütz, Alexandra Palmberg & Pontus Strömberg. Förslag till suppleanter är Sara Samuelsson & Fanny Westergren.

Varmt välkomna!


Kungörelse av valberedningens förslag till förmannaposter för HT19

American Breakfast-förman

Victoria Lindeberg*

Johanna Norberg

Julia Pärli

Fanbärare

Olof Lagerberg*

Festförman

Julia Bergsten

Gustav Hademalm

Lukas Tegnér

Viktoria Enarsson

Fotoförman

Carl Stjernlöf

Emma Peldán

Johan Holmqvist

Freda' Bar-förman

Lina Holmbeck

Ludvig Karsten

Vakant

Freda' Kök-förman

Sara Johansson

Siri Richert

Theodor Rosengren

Gillestugeförman

Manne Sjölund

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Kristian Folkesson

IT-förman

Johannes Persson

Kvällsansvarig

Calle Natzén

Isak Nyborg

Louise Wetterlundh

Layoutförman

Hanna Wenhov

Lunchförman

Katarina Taskoska*

Dominique Mörn

Emma Sjöström

Metro Bar-förman

Emil Sarajlic

Erik Olsson

Johan Bengtsson

Lovisa Ramberg

Simon Mahdavi

Vakant

Metro Klubb-förman

Joachim Björklund*

Måns Sjöstedt*

Sofia Andersson*

Klara Löfkvist

Oskar Wreiber

Pontus Walan

Metro Mat-förman

Elsa Hilltorp*

Emma Olsson*

Matilda Willén

NATU-förman

Deeqa Jama*

Sara Pennsäter

Pr. Pong-förman

Johanna Wiltroth

Linnea Engström

Sixten Elén

Senior

Camilla Wenzel

Emelie Nyberg

Fanny Westergren

Tilde Lindgren

Sittning: Bar-förman

Anna Hermansson

Fredrik Orheim

Sittning: Kök-förman

Matilda Olbin

Vakant

Tapas bar-förman

Lukas Gardberg

Tapas kök-förman

Vakant

Teknikförman

Ossian Nörthen

Tiffanys-förman

Lina Tillaues

Louise Bergström

Meriem Abu Diab

Tvättförman

Axel Evertsson*

Einar Bergström*

Susanna Thorén

Valberedningens ordförande

Frida Persson*

Vierist

Erik Lundström

Joel Ottosson

Victoria von Elek

Vakant

Övermarskalk

Jakob Larsson

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Det är öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 16 maj q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 21 maj.

Vänligen,

Valberedningen


Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-04-01 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 utdela följande stipendium:

 

5 000 kr till Susanna Thorén

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

 

8 500 kr till Mattis Hallén

8 500 kr till Lukas Tegnér

8 500 kr till Axel Löveråsen

 

Lunds universitet har 2019-04-25 beviljat utdelningen enligt ovanstående förslag.


Utlysning förmannaposter inför mandatperioden HT19

Till och med torsdagen den 25/4 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (4 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st) Övermarskalk (1 st)

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret
Intervjuer kommer att ske under vecka 17 & 18.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 11 maj. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 16 maj på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 21 maj.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen