Kungörelse Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-05-28 för att besluta och föreslå om utdelning av Nationsstipendierna. Stipendieutskottet beslutade enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Emanuel Wahlbergs fond utdela följande stipendium:

 

4 600 kr till Rebecca Lexander

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Nils och Sonya Sundqvists fond utdela följande stipendier:

 

6 300 kr till Malin Olsson

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Retzianska fonden utdela följande stipendier:

 

1 000 kr till Emma Peldán

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Thorinska donationen utdela följande stipendier:

 

17 000 kr till Alexandra Palmberg

17 000 kr till Emelie Nyberg

17 000 kr till Emelie Lundin Jönler

17 000 kr till Fanny Westergren

17 000 kr till Tilde Lindgren

 

 


Kungörelse av samtliga förslag till förmannaposter HT19

American Breakfast-förman

Victoria Lindeberg*

Johanna Norberg

Julia Pärli

Fanbärare

Olof Lagerberg*

Festförman

Julia Bergsten

Gustav Hademalm

Lukas Tegnér

Viktoria Enarsson

Fotoförman

Carl Stjernlöf

Emma Peldán

Johan Holmqvist

Motförslag:

Ashraf Khoshiwal

Freda' Bar-förman

Lina Holmbeck

Ludvig Karsten

Vakant

Motförslag:

Alexandra Karlsson

Lukas Andersson

Freda' Kök-förman

Sara Johansson

Siri Richert

Theodor Rosengren

Gillestugeförman

Manne Sjölund

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Kristian Folkesson

IT-förman

Johannes Persson

Kvällsansvarig

Calle Natzén

Isak Nyborg

Louise Wetterlundh

Layoutförman

Hanna Wenhov

Lunchförman

Katarina Taskoska*

Dominique Mörn

Emma Sjöström

Metro Bar-förman

Emil Sarajlic

Erik Olsson

Johan Bengtsson

Lovisa Ramberg

Simon Mahdavi

Vakant

Motförslag:

Alice Zethraeus

Johannes Fryk

Lukas Andersson

Metro Klubb-förman

Joachim Björklund*

Måns Sjöstedt*

Sofia Andersson*

Klara Löfkvist

Oskar Wreiber

Pontus Walan

Metro Mat-förman

Elsa Hilltorp*

Emma Olsson*

Matilda Willén

NATU-förman

Deeqa Jama*

Sara Pennsäter

Pr. Pong-förman

Johanna Wiltroth

Linnea Engström

Sixten Elén

Senior

Camilla Wenzel

Emelie Nyberg

Fanny Westergren

Tilde Lindgren

Sittning: Bar-förman

Anna Hermansson

Fredrik Orheim

Sittning: Kök-förman

Matilda Olbin

Vakant

Tapas bar-förman

Lukas Gardberg

Tapas kök-förman

Vakant

Motförslag:

Lukas Andersson

Teknikförman

Ossian Nörthen

Tiffanys-förman

Lina Tillaues

Louise Bergström

Meriem Abu Diab

Tvättförman

Axel Evertsson*

Einar Bergström*

Susanna Thorén

Valberedningens ordförande

Frida Persson*

Vierist

Erik Lundström

Joel Ottosson

Victoria von Elek

Vakant

Motförslag:

Adrian Johannesson

Övermarskalk

Jakob Larsson

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Valet kommer att ske på nationsmötet den 21 maj 2019.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Vänligen,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-05-21

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 21 maj kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q1 2019

10.   Budget HT19

11.   Val av Förmän*

12. Val av representanter i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse*

13.    Stadgeändring

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Avtackning av förmän

22. Avtackning av quratel

23. Övriga frågor

24.    OFMA

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs den 17 maj.

* Förslag till ledamöter i husstyrelsen är Tilde Lindgren, Fredrik Lütz, Alexandra Palmberg & Pontus Strömberg. Förslag till suppleanter är Sara Samuelsson & Fanny Westergren.

Varmt välkomna!


Kungörelse av valberedningens förslag till förmannaposter för HT19

American Breakfast-förman

Victoria Lindeberg*

Johanna Norberg

Julia Pärli

Fanbärare

Olof Lagerberg*

Festförman

Julia Bergsten

Gustav Hademalm

Lukas Tegnér

Viktoria Enarsson

Fotoförman

Carl Stjernlöf

Emma Peldán

Johan Holmqvist

Freda' Bar-förman

Lina Holmbeck

Ludvig Karsten

Vakant

Freda' Kök-förman

Sara Johansson

Siri Richert

Theodor Rosengren

Gillestugeförman

Manne Sjölund

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Kristian Folkesson

IT-förman

Johannes Persson

Kvällsansvarig

Calle Natzén

Isak Nyborg

Louise Wetterlundh

Layoutförman

Hanna Wenhov

Lunchförman

Katarina Taskoska*

Dominique Mörn

Emma Sjöström

Metro Bar-förman

Emil Sarajlic

Erik Olsson

Johan Bengtsson

Lovisa Ramberg

Simon Mahdavi

Vakant

Metro Klubb-förman

Joachim Björklund*

Måns Sjöstedt*

Sofia Andersson*

Klara Löfkvist

Oskar Wreiber

Pontus Walan

Metro Mat-förman

Elsa Hilltorp*

Emma Olsson*

Matilda Willén

NATU-förman

Deeqa Jama*

Sara Pennsäter

Pr. Pong-förman

Johanna Wiltroth

Linnea Engström

Sixten Elén

Senior

Camilla Wenzel

Emelie Nyberg

Fanny Westergren

Tilde Lindgren

Sittning: Bar-förman

Anna Hermansson

Fredrik Orheim

Sittning: Kök-förman

Matilda Olbin

Vakant

Tapas bar-förman

Lukas Gardberg

Tapas kök-förman

Vakant

Teknikförman

Ossian Nörthen

Tiffanys-förman

Lina Tillaues

Louise Bergström

Meriem Abu Diab

Tvättförman

Axel Evertsson*

Einar Bergström*

Susanna Thorén

Valberedningens ordförande

Frida Persson*

Vierist

Erik Lundström

Joel Ottosson

Victoria von Elek

Vakant

Övermarskalk

Jakob Larsson

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Det är öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 16 maj q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 21 maj.

Vänligen,

Valberedningen


Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-04-01 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 utdela följande stipendium:

 

5 000 kr till Susanna Thorén

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

 

8 500 kr till Mattis Hallén

8 500 kr till Lukas Tegnér

8 500 kr till Axel Löveråsen

 

Lunds universitet har 2019-04-25 beviljat utdelningen enligt ovanstående förslag.


Utlysning förmannaposter inför mandatperioden HT19

Till och med torsdagen den 25/4 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (4 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st) Övermarskalk (1 st)

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret
Intervjuer kommer att ske under vecka 17 & 18.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 11 maj. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 16 maj på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 21 maj.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen 


Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter HT19/HT19-VT20

Qurator

  • Josef Mallik

Inga motförslag.

 

ProQurator social

  • Siri Lindgren

Inga motförslag.

 

PR-chef

  • Linnea Bolmstedt

Inga motförslag.

Novischförmän

  • David Jungermann

  • Gabriela Johnson

  • Måns Axelsson

Inga motförslag.

 

Alumniförman

  • Ingrid Sönegård

Inga motförslag.

 

Övermarskalk

  • Vakant

Inga motförslag.


Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 26 mars 2019.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nation och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-07-01 - 2020-06-30

 

Qurator

En enig valberedning föreslår Josef Mallik till Qurator. Josef är 23 år gammal och kommer från Lund. Han har tidigare studerat engelska men sedan hösten 2017 pluggar han biomedicin. Innan Josef började studera på universitet jobbade han bland annat inom militären, något som gjort honom bekväm i grupparbeten men också blivit tryggare i sin roll som ledare.

Redan sin första termin på universitetet blev han aktiv som jobbare på nationen och hösten 2017 blev han förman för metro klubb och sitter nu som kvällsansvarig för andra terminen i rad. Utöver sin tid på nationen så är han även vaktchef på Helsingkrona nation där han har ökat sin förståelse för säkerhet, nationslivet och att arbeta i ett team under pressade situationer.

Under Lundakarnvalen var Josef säkerhetschef för sin sektion samt satt med i ledningsgruppen. Han har goda erfarenheter inom bland annat ledningsarbete för såväl större som mindre grupper av människor, något som kommer gynna honom, såväl som resten av Quratelet, i sin post som Qurator.

I egenskap av Qurator vill Josef jobba mycket med säkerhetsarbetet främst under metro men har också som vision att fixa till vår uteservering så den kan användas mer flitigt under vår, sommar och höst. Josef är en person med hög arbetsmoral och har en stor vilja för att driva nationen framåt. Valberedningen är övertygad om att Josef kommer vara en trygg punkt i Quratelet som kan bidra med stöttning, trygghet och pepp i tuffa perioder.

Att döma av Josefs kunskaper, hans arbetsmoral samt sin varierande erfarenheter av nations- och stundentvärlden är valberedningen övertygad om att Josef har god förståelse för vad rollen innebär och kommer axla den med säkerhet.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Josef Mallik till Qurator.

 

ProQurator Social

En enig valberedning föreslår Siri Lindgren till ProQurator Social.

Siri är från Hovås i Göteborg, är 23 år gammal och läser nu sin sista termin på ekonomiprogrammet. Siri har varit aktiv på nationen sedan hösten 2016 och blev förman vårterminen senare. Hon har suttit som metro klubb och kvällsansvarig, denna terminen sitter Siri som Kvalborgskordinator och ska rodda vårens stora event tillsammans med Quratelet och Hallands nation. Utöver dessa poster har Siri suttit med som valberedare på nationen samt är nu aktiv i nationens jämlikhetsgrupp. Siri har under sin tid i Lund också varit engagerad i Lundakarnevalen.

Med alla dessa erfarenheter på såväl nationen och utanför har hon bildat sig en helhetsuppfattning valberedningen tror kommer att gynna nationen framöver. Siri är en ansvarstagande, strukturerad och lättsam person som gillar raka och ärliga människor. Hon omger sig gärna kring idésprutare och positiva människor. 

Innan hon kom till Lund så jobbade hon inom service där hon hade ansvar för lagerbeställningar och inventering bland annat, erfarenheter som kan komma väl till pass i rollen som PQS. I hennes roll vill hon arbeta med att alla förmän och besökare på nationen ska känna sig välkomna och att nationen ska vara så jämlik som möjligt. Fortsatt trycker Siri på vikten av att vara ett lyhört Quratel och finnas där för alla.

Med sin lyhördhet och välkomnande personlighet är valberedningen säker på att hon kommer få alla att känna sig väl till mods något vi värdesätter högt.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Siri Lindgren till ProQurator Social.

 

PR-chef

En enig valberedning föreslår Linnea Bolmstedt till PR-chef.

Linnea är född och uppvuxen i Göteborg. Hon läser sin sista termin på personal- och arbetslivsfrågor programmet. För närvarande är Linnea på utbytestermin i Amsterdam.

Linnea blev aktiv på nation VT17 då hon jobbade på många olika utskott, såväl bar- som matutskott. Hon blev sedan förman för American breakfast vårterminen 2018, efter det har hon också suttit som lunchförman.

Som person är Linnea en idésprutare utan dess like och har en fantastisk känsla för form och bild. Hon har tidigare suttit som kommunikationsansvarig i sin programförening där hon arbetat mycket med marknadsföring, fotografering, sociala medier och den grafiska designen. Att Linnea har de kvalifikationer som krävs för posten är det ingen fråga om. Hon har även varit huvudfadder under nollningsperioden vilket har gjort att hon har utvecklat sin kommunikations- och samordningsförmåga. Vidare är hon en lugn och trygg person som gillar att lyssna in innan hon pratar.

Linnea vill arbeta mycket med att forma nationens marknadsföring och sociala medier kring att fånga nuet bland annat genom att fånga människorna på nationen och ge en känsla av en hemtrevlig nation som välkomnar en bred publik.

Med sin långa erfarenhet av bild och form, sin energi och struktur i vardagen är valberedningen säker på att hon kommer bidra till ett fantastiskt marknadsföringsarbete samt energi till Quratelet och nationen. Vi rekommenderar nationsmötet att välja Linnea Bolmstedt till PR-chef.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 21 mars.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-03-26

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 26 mars kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av Förmän*

10.   Val av Quratelsposter**

11.   Årsredovisning 2018

12. Fastställande av balans och resultaträkning

13.    Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2018

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Övriga frågor

22.    OFMA

 

Inlämnande av ärenden må ske fram till måndag den 18 mars till q@vgnation.se.
Definitiv föredragningslista anslås onsdag den 20 mars.

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars

* Valberedningens förslag till de utlysta quratelsposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars.

Varmt välkomna!