Utlysning förmannaposter inför mandatperioden HT19

Till och med torsdagen den 25/4 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (4 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st) Övermarskalk (1 st)

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret
Intervjuer kommer att ske under vecka 17 & 18.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 11 maj. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 16 maj på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 21 maj.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen 


Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter HT19/HT19-VT20

Qurator

 • Josef Mallik

Inga motförslag.

 

ProQurator social

 • Siri Lindgren

Inga motförslag.

 

PR-chef

 • Linnea Bolmstedt

Inga motförslag.

Novischförmän

 • David Jungermann

 • Gabriela Johnson

 • Måns Axelsson

Inga motförslag.

 

Alumniförman

 • Ingrid Sönegård

Inga motförslag.

 

Övermarskalk

 • Vakant

Inga motförslag.


Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 26 mars 2019.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nation och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-07-01 - 2020-06-30

 

Qurator

En enig valberedning föreslår Josef Mallik till Qurator. Josef är 23 år gammal och kommer från Lund. Han har tidigare studerat engelska men sedan hösten 2017 pluggar han biomedicin. Innan Josef började studera på universitet jobbade han bland annat inom militären, något som gjort honom bekväm i grupparbeten men också blivit tryggare i sin roll som ledare.

Redan sin första termin på universitetet blev han aktiv som jobbare på nationen och hösten 2017 blev han förman för metro klubb och sitter nu som kvällsansvarig för andra terminen i rad. Utöver sin tid på nationen så är han även vaktchef på Helsingkrona nation där han har ökat sin förståelse för säkerhet, nationslivet och att arbeta i ett team under pressade situationer.

Under Lundakarnvalen var Josef säkerhetschef för sin sektion samt satt med i ledningsgruppen. Han har goda erfarenheter inom bland annat ledningsarbete för såväl större som mindre grupper av människor, något som kommer gynna honom, såväl som resten av Quratelet, i sin post som Qurator.

I egenskap av Qurator vill Josef jobba mycket med säkerhetsarbetet främst under metro men har också som vision att fixa till vår uteservering så den kan användas mer flitigt under vår, sommar och höst. Josef är en person med hög arbetsmoral och har en stor vilja för att driva nationen framåt. Valberedningen är övertygad om att Josef kommer vara en trygg punkt i Quratelet som kan bidra med stöttning, trygghet och pepp i tuffa perioder.

Att döma av Josefs kunskaper, hans arbetsmoral samt sin varierande erfarenheter av nations- och stundentvärlden är valberedningen övertygad om att Josef har god förståelse för vad rollen innebär och kommer axla den med säkerhet.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Josef Mallik till Qurator.

 

ProQurator Social

En enig valberedning föreslår Siri Lindgren till ProQurator Social.

Siri är från Hovås i Göteborg, är 23 år gammal och läser nu sin sista termin på ekonomiprogrammet. Siri har varit aktiv på nationen sedan hösten 2016 och blev förman vårterminen senare. Hon har suttit som metro klubb och kvällsansvarig, denna terminen sitter Siri som Kvalborgskordinator och ska rodda vårens stora event tillsammans med Quratelet och Hallands nation. Utöver dessa poster har Siri suttit med som valberedare på nationen samt är nu aktiv i nationens jämlikhetsgrupp. Siri har under sin tid i Lund också varit engagerad i Lundakarnevalen.

Med alla dessa erfarenheter på såväl nationen och utanför har hon bildat sig en helhetsuppfattning valberedningen tror kommer att gynna nationen framöver. Siri är en ansvarstagande, strukturerad och lättsam person som gillar raka och ärliga människor. Hon omger sig gärna kring idésprutare och positiva människor. 

Innan hon kom till Lund så jobbade hon inom service där hon hade ansvar för lagerbeställningar och inventering bland annat, erfarenheter som kan komma väl till pass i rollen som PQS. I hennes roll vill hon arbeta med att alla förmän och besökare på nationen ska känna sig välkomna och att nationen ska vara så jämlik som möjligt. Fortsatt trycker Siri på vikten av att vara ett lyhört Quratel och finnas där för alla.

Med sin lyhördhet och välkomnande personlighet är valberedningen säker på att hon kommer få alla att känna sig väl till mods något vi värdesätter högt.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Siri Lindgren till ProQurator Social.

 

PR-chef

En enig valberedning föreslår Linnea Bolmstedt till PR-chef.

Linnea är född och uppvuxen i Göteborg. Hon läser sin sista termin på personal- och arbetslivsfrågor programmet. För närvarande är Linnea på utbytestermin i Amsterdam.

Linnea blev aktiv på nation VT17 då hon jobbade på många olika utskott, såväl bar- som matutskott. Hon blev sedan förman för American breakfast vårterminen 2018, efter det har hon också suttit som lunchförman.

Som person är Linnea en idésprutare utan dess like och har en fantastisk känsla för form och bild. Hon har tidigare suttit som kommunikationsansvarig i sin programförening där hon arbetat mycket med marknadsföring, fotografering, sociala medier och den grafiska designen. Att Linnea har de kvalifikationer som krävs för posten är det ingen fråga om. Hon har även varit huvudfadder under nollningsperioden vilket har gjort att hon har utvecklat sin kommunikations- och samordningsförmåga. Vidare är hon en lugn och trygg person som gillar att lyssna in innan hon pratar.

Linnea vill arbeta mycket med att forma nationens marknadsföring och sociala medier kring att fånga nuet bland annat genom att fånga människorna på nationen och ge en känsla av en hemtrevlig nation som välkomnar en bred publik.

Med sin långa erfarenhet av bild och form, sin energi och struktur i vardagen är valberedningen säker på att hon kommer bidra till ett fantastiskt marknadsföringsarbete samt energi till Quratelet och nationen. Vi rekommenderar nationsmötet att välja Linnea Bolmstedt till PR-chef.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 21 mars.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-03-26

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 26 mars kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av Förmän*

10.   Val av Quratelsposter**

11.   Årsredovisning 2018

12. Fastställande av balans och resultaträkning

13.    Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2018

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Övriga frågor

22.    OFMA

 

Inlämnande av ärenden må ske fram till måndag den 18 mars till q@vgnation.se.
Definitiv föredragningslista anslås onsdag den 20 mars.

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars

* Valberedningens förslag till de utlysta quratelsposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars.

Varmt välkomna!


Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter HT 2019/ VT2020

Qurator

Calle Natzen

Josef Mallik 

ProQurator Social

Calle Natzen

Siri Lindgren 

PR-chef

Linnea Bolmstedt

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 16 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 21 mars. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen


Utlysning av förtroendeposter vid Västgöta Nation inför mandatperiod HT19

Från och med idag 25/2 till och med söndagen den 3/3 är det öppet att skicka in kandidatnomineringar för posterna:

 • Qurator

 • ProQurator Social

 • PR-chef

 • Övermarskalk (1 st)

 • Novischförmän (3 st)

 • Alumniförman (1 st)

Det går bra att nominera sig själv och/eller valfri kandidat.

Mer info om vad det innebär att vara övermarskalk hittar du här: Övermarskalk

Mer info om vad det innebär att vara novischförman hittar du här: Novischförman

 Mer info om vad det innebär att vara alumniförman hittar du här: Alumniförman

Viktiga datum

Intervjuer kommer ske under vecka 10 och 11.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 16 mars.

Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Qurator senast den 21 mars.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Nomineringar görs via den här länken

Vänligen,

Valberedningen


Kallelse Nationsmöte 2019-02-05

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens första nationsmöte tisdagen den 5 februari kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av ledamöter till valberedningen VT19

10.   Verksamhetsplan VT19

11. Information om fyllnadsval

12.   Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emelie Lundin, Emma Peldán, Malin Olsson & Olof Lagerberg.

Varmt välkomna!


Utlysning av fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2019

Härmed utlyses följande förmannaposter till fyllnadsval för vårterminen 2019:

 • American Breakfast (1 st)

 • Freda’ Kök (1 st)

 • Jubileumsövermarskalk (1 st)

 • Metro Bar (1 st)

 • Metro Mat (2 st)

 • NATU (1)

För att läsa mer om posterna, gå in på hemsidan under evenemang.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, fyll i detta formulär senast fredagen den 8 januari.


Kungörelse av samtliga förslag till förmannaposter VT19

American Breakfast-förman

Matilda Willén*

Oscar Wallin

Vakant

Fanbärare

Olof Lagerberg

Festförman

Gabriela Johnson

Joel Ottosson

Josephine Wredmark

Isak Nyborg

Fotoförman

August Lidfeldt

Julia Lundh Rafstedt

Malin Olsson

Freda' Bar-förman

Otto Sörnäs

Tyra Lundquister

Viktoria Enarsson

Freda' Kök-förman

Carl Stjernlöf

Jonathan Wejle

Vakant

Gillestugeförman

Manne Sjölund*

Idrottsförman

Alexander Hantelis

Jakob Larsson

IT-förman

Kristian Folkesson*

Kvalborgskoordinator

Siri Lindgren

Kvällsansvarig

Josef Mallik*

Ossian Nörthen*

Karl Borg

Layoutförman

Axel Holmqvist*

Lunchförman

Gustav Aronsson

Hanna Wenhov

Katarina Taskoska

Metro Bar-förman

Adam Isla

Emil Sarajlic

Linnea Engström

Måns Axelsson

Oskar Liljegren

Rebecca Lexander

Metro Klubb-förman

Carl Natzén*

Gustav Hademalm*

Nils Wikström*

Antony Truong

Louise Wetterlundh

Måns Sjöstedt

Metro Mat-förman

Louise Bergström*

Vakant

Vakant

Motförslag:

Elsa Hilltorp

NATU-förman

Mikael Bergmark

Simon Karlelid

Pr. Pong-förman

Fredrik Orheim*

Lukas Gardberg*

Mikael Kihlberg*

Senior

Alexandra Palmberg

Emelie Lundin

Sara Samuelsson

Sittning: Bar-förman

Axel Löveråsen

Emma Kjellin

Sittning: Kök-förman

Anida Tufekcic*

Nora Björn

Tandemgeneral

Steve Strey

Tapas bar-förman

Elin Hallén*

Tapas kök-förman

Matilda Karlsson

Teknikförman

Johannes Persson*

Tiffanys-förman

Emma Sjöström*

Sophie Clauss

Viktoria Lagerblad

Tvättförman

Axel Evertsson

Deeqa Jama

Lukas Tegnér

Valberedningens ordförande

Frida Persson

Vierist

Adrian Johannesson*

Erik Lundström*

Camilla Wenzel

Mikaela Trouvé

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Valet kommer att ske på nationsmötet den 4 december 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!


Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2018-11-06 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

Stipendieutskottet beslutade att ur Gustav Lövenskiölds stipendiefond utdela följande stipendium

6 900 kr till Ludvig Arkel

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 att utdela

5 000 kr till Frida Persson

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nations jubelstipendium av år 1868 utdela

2000 kr till Ingrid Sönegård

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

8 500 kr till Ossian Nörthen
8 500 kr till Josef Mallik
8 500 kr till Axel Holmqvist

Stipendieutskottet beslutade att ur Margit Vinges fond utdela följande stipendium: att ej utdela Margit Vinges fond då inga kandidater ansågs överensstämma med stiftelsens ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

Lunds universitet har idag, 2018-11-29, beslutat att bevilja utdelning enligt ovanstående förslag.