Seniors

Seniorskollegiet är Västgöta Nations styrelse och består av sju förtroendevalda seniorsledamöter, Quratelet, Inspektor, ProInspektor samt en representant från Stiftelsen Västgötagården. De sammanträder varannan vecka för att följa upp nationens verksamhet, fatta beslut och bereda frågor till nationsmötet.

Nationen har sju förtroendevalda seniorsledamöter, även kallade seniorer, vars arbete är mer strategiskt och långsiktigt. De ska ha en granskande och stöttande funktion gentemot nationen i allmänhet och Quratelet i synnerhet samt arbeta för verksamhetsutveckling. De verkar i arbetsgrupper som har olika uppgifter, exempelvis likabehandlingsarbete, policys och stadgar, ekonomi eller stipendier.

Har du idéer eller funderingar om hur nationen kan utveckla sin verksamhet eller vill berätta något som inte känns okej, så tveka inte att höra av dig. Vi har självklart tystnadsplikt! Vill du komma i kontakt med seniorerna gör du det lättast genom att maila seniors@vgnation.se.