Tillkännagivande Västgöta Nations Stipendieutskott 2017-12-06

Stipendieutskottet sammanträdde 2016-10-25 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och Nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Gustav Lövenskiölds stipendiefond utdela följande stipendium:           

        8 000 kr till Karolina Pehrsson

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 utdela följande stipendium:

        4 300 kr till Fanny Westergren

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

        6 800 kr till Anton Evertsson

        6 800 kr till Mattis Hallén

        6 800 kr till Erik Jonzén

Stipendieutskottet beslutade att ur Margit Vinges fond utdela följande stipendium:

att ej utdela Margit Vinges fond då inga kandidater ansågs överensstämma med stiftelsens ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

 

Lunds universitet har idag, 2017-12-06, beslutat att bevilja utdelning enligt ovanstående förslag.