Kallelse Nationsmöte 2017-09-26

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens första nationsmöte tisdagen den 26 september kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringsmän

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ekonomisk rapport

8.       HalvårsrapportVT17

9.       Årsredovisning 2016

10.   Fastställande av balans- och resultaträkning

11.   Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2016

12.   Verksamhetsplan HT17

13.    Val av ledamöter till valberedningen HT17*

14.    Val av suppleanter till husstyrelsen HT17/VT18**

15.    Information om fyllnadsval

16.    Quratelet informerar

17.    Seniors informerar

18.   Miljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Övriga frågor

22.    OFMA

 

*Förslag till valberedningsledamöter är Sofia Enegren, Nora Björn, Sofie Martinsson & Elin Söderbergh.

**Förslag till suppleanter i husstyrelsen är Hannes Helin & Sofie Martinsson.

 

Varmt välkomna!