Kallelse Nationsmöte 2018-02-06

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens första nationsmöte tisdagen den 6 februari kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av ledamöter till valberedningen VT18*

10.    Miljöpolicy

11.   Verksamhetsplan VT18

12.    Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

16.    Stiftelsen Västgötagården informerar

17.    Övriga frågor

18.    OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Siri Lindgren, Samuel Gelfgren, Elin Söderbergh & Fredrik Schmidt.

 

Varmt välkomna!