Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2018-11-06 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

Stipendieutskottet beslutade att ur Gustav Lövenskiölds stipendiefond utdela följande stipendium

6 900 kr till Ludvig Arkel

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 att utdela

5 000 kr till Frida Persson

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nations jubelstipendium av år 1868 utdela

2000 kr till Ingrid Sönegård

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

8 500 kr till Ossian Nörthen
8 500 kr till Josef Mallik
8 500 kr till Axel Holmqvist

Stipendieutskottet beslutade att ur Margit Vinges fond utdela följande stipendium: att ej utdela Margit Vinges fond då inga kandidater ansågs överensstämma med stiftelsens ändamål enligt gåvobrev, testamente eller motsvarande.

Lunds universitet har idag, 2018-11-29, beslutat att bevilja utdelning enligt ovanstående förslag.