Kungörelse av intervjukandidater för poster i seniorskollegiet HT18/VT19

Seniorsledamot

Emil Christensen
Fredrik Lütz
Joakim Cedergren
Johanna Andersson
Marcus Persson
Mathias Kindberg
Nils Randerz
Sofie Martinsson

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 12 maj.
Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 17 maj.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 22 maj.

 

Vänligen,
Vaberedningen