Kallelse Nationsmöte 2018-05-22

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens tredje nationsmöte tisdagen den 22 maj kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Förslag till föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q1 2018

10.   Budget HT18

11.   Val av Förmän*

12.   Val av representanter i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse**

13.   Revidering av stadgar

14.    Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

19.    Stiftelsen Västgötagården informerar

20.    Avtackning av förmän

21.    Avtackning av quratel

22.    Övriga frågor

23.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 18 maj.

**Förslag till ledamöter i husstyrelsen är Joakim Cedergren, Emil Christensen, Pontus Strömberg & Nils Randerz. Förslag till suppleanter är Fredrik Schmidt & Sofie Martinsson.


Varmt välkomna!