Kallelse Nationsmöte 2019-02-05

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens första nationsmöte tisdagen den 5 februari kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av ledamöter till valberedningen VT19

10.   Verksamhetsplan VT19

11. Information om fyllnadsval

12.   Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emelie Lundin, Emma Peldán, Malin Olsson & Olof Lagerberg.

Varmt välkomna!