Kungörelse av förslag- och beslut om utdelning Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-04-01 för att besluta och föreslå om utdelning av Lunds Universitets- och nationsstipendier. Stipendieutskottet beslutade och föreslog enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Västgöta Nation jubelstipendium av år 1918 utdela följande stipendium:

 

5 000 kr till Susanna Thorén

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Lidbeckska stipendiestiftelsen utdela följande stipendier:

 

8 500 kr till Mattis Hallén

8 500 kr till Lukas Tegnér

8 500 kr till Axel Löveråsen

 

Lunds universitet har 2019-04-25 beviljat utdelningen enligt ovanstående förslag.