Kallelse Nationsmöte 2019-05-21

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 21 maj kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q1 2019

10.   Budget HT19

11.   Val av Förmän*

12. Val av representanter i Stiftelsen Västgötagårdens styrelse*

13.    Stadgeändring

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Avtackning av förmän

22. Avtackning av quratel

23. Övriga frågor

24.    OFMA

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs den 17 maj.

* Förslag till ledamöter i husstyrelsen är Tilde Lindgren, Fredrik Lütz, Alexandra Palmberg & Pontus Strömberg. Förslag till suppleanter är Sara Samuelsson & Fanny Westergren.

Varmt välkomna!