Kungörelse Västgöta Nations Stipendieutskott

Stipendieutskottet sammanträdde 2019-05-28 för att besluta och föreslå om utdelning av Nationsstipendierna. Stipendieutskottet beslutade enligt följande:

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Emanuel Wahlbergs fond utdela följande stipendium:

 

4 600 kr till Rebecca Lexander

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Nils och Sonya Sundqvists fond utdela följande stipendier:

 

6 300 kr till Malin Olsson

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Retzianska fonden utdela följande stipendier:

 

1 000 kr till Emma Peldán

 

Stipendieutskottet beslutade att ur Thorinska donationen utdela följande stipendier:

 

17 000 kr till Alexandra Palmberg

17 000 kr till Emelie Nyberg

17 000 kr till Emelie Lundin Jönler

17 000 kr till Fanny Westergren

17 000 kr till Tilde Lindgren