Kallelse Nationsmöte 2017-10-31

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens andra nationsmöte tisdagen den 31 oktober kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk rapport

9.       Val av Förmän

10.    Val av Quratelsposter

11.    Quratelet informerar

12.    Seniors informerar

13.    Miljögruppen informerar

14.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

15.    Stiftelsen Västgötagården informerar

16.    Övriga frågor

17.    OFMA

 

Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 27 oktober.

Valberedningens förslag till Quratelsposter är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 27 oktober.

 

Varmt välkomna!