Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter VT18/HT18

ProQurator Ekonomi

Edvin Johannesson
Emelie Lundin
Emma Franzon
Hanna Kanon
Rasmus Wallmark

 

Notarie

Alexandra Palmberg
Emmy Nicander

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 21 oktober. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 26 oktober. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 31 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen