Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2018-01-01 - 2018-12-31

 

ProQurator Ekonomi

En enig valberedning föreslår Emelie Lundin till ProQurator Ekonomi. Emelie är 24 år gammal och kommer från Svedala. Hon läser just nu sitt sista år på kandidatprogrammet i Personal- och arbetslivsfrågor. Tidigare har Emelie läst till ekonomiassistent, samt en kurs i nationalekonomi och hon har god kassavana från arbeten inom sälj. Emelie har varit aktiv som förman sedan höstterminen 2016. Hon har varit Fredá bar-förman, kvällsansvarig och sitter nu som idrottsförman. Dessutom är hon denna termin vald till IK-ordförande. Utöver detta har Emelie suttit som kommitémedlem i gymnastikförbundet i fem år och jobbat som reseledare i Österrike och på Mallorca.

 

Emelie har ett stort driv och besitter en god ledarskapsförmåga vilket har gjort henne till en stor tillgång för nationen under hennes tid som förman. Som quratelare trycker Emelie mycket på vikten av struktur och ärlighet. Som PQE vill Emelie arbeta för att underlätta för förmän och fortsätta utveckla ekonomiarbetet. Vidare vill Emelie finnas där och stötta förmän, då hon ser nationen som en stor familj .

 

Valberedning är övertygad om att Emelie, med sitt engagemang för nationen, ekonomiska intresse och trygga framtoning, kommer att utgöra en stor tillgång för nationen.

 

Notarie

En enig valberedning föreslår Alexandra Palmberg till Notarie. Alexandra är 23 år gammal och kommer ursprungligen från Stockholm. Alexandra har studerat Politices kandidatprogram, med fokus på samhällsgeografi och ska till våren påbörja sin master. Alexandra är glad, positiv och har ett brinnande intresse för orättvisor. I Lund har hon engagerat sig både inom nations- och föreningslivet, där hon bland annat har varit Novischgeneral för Lupef. Hon har även engagerat sig ideellt inom Rädda Barnen och FN, där hon har lärt sig mycket gällande projektledning och mötesvana. På Västgöta Nation har Alexandra varit förman i 4 terminer och har suttit som tvättförman, vice fanbärare samt sitter nu som vierist.

Alexandra har under sitt nationsengagemang  bidragit med en ständig energi och uppfinnighet. I ett Quratel tycker Alexandra att det ska finnas stort samarbete, vara högt i tak och hon trycker på att det är viktigt att vara lyhörd, både inom Quratelet men också gentemot den övriga verksamheten. Som Notarie vill Alexandra ge tillbaka till nationen och fortsätta  driva projekt gällande exempelvis jämställdhetsfrågor.


Valberedningen är säker på att Alexandra, med sin energi, ödmjukhet och ambition för nationens utveckling, kommer att utgöra en stor resurs för nationen.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 26 oktober.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 31 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen