Kungörelse av samtliga förslag

ProQurator Ekonomi

  • Emelie Lundin

Inga motförslag.

 

Notarie

  • Alexandra Palmberg

Inga motförslag.

 

Novischförmän

  • Emelie Nyberg
  • Johanna Orheim
  • Johannes Persson

Inga motförslag.

 

Alumniförman

  • Jonatan Westerlind

Inga motförslag.

 

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 31 oktober 2017.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

 

Varmt välkomna!