Kallelse Nationsmöte 2017-12-05

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens tredje nationsmöte tisdagen den 5 december kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q3

10.    Budget VT18

11.    Val av Förmän

12.    Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

16.    Stiftelsen Västgötagården informerar

17.    Avtackning av förmän

18.    Avtackning av quratel

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 1 december.

 

Varmt välkomna!