Utlysning förmannaposter inför mandatperioden VT18

Till och med torsdagen den 16/11 är det öppet att skicka in ansökningar till följande förmannaposter:

American Breakfast-förman (3 st)
Fanbärare (1 st)
Festförman (4 st)
Fotoförman (3 st)
Freda' Bar-förman (3 st)
Freda' Kök-förman (3 st)
Gillestugeförman (1 st)
Idrottsförman (2 st)
IT-förman (1 st)
Kvalborgskoordinator (1 st)
Kvällsansvarig (3 st)
Layoutförman (1 st)
Lunchförman (3 st)
Metro Bar-förman (6 st)
Metro Klubb-förman (6 st)
Metro Mat-förman (3 st)
NATU-förman (2 st)
Pr. Pong-förman (3 st)
Senior (3 st)
Sittning: Bar-förman (2 st)
Sittning: Kök-förman (2 st)
Tapas bar-förman (1 st)
Tapas kök-förman (1 st)
Teknikförman (1 st)
Tiffanys-förman (3 st)
Tvättförman (3 st)
Valberedningens ordförande (1 st)
Vierist (4 st)

 

Det går bra att söka själv och/eller rekommendera valfri kandidat.
Ansökan görs via formuläret
Intervjuer kommer att ske under vecka 45, 46 & 47.

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 25 november. Därefter är det öppet att lämna in motförslag till Qurator till och med den 30 november på q@vgnation.se.

Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 5 december.
Vid frågor, kontakta valberedningen:
valberedning@vgnation.se

 

Vänligen,

Valberedningen