Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter 2019

ProQurator Ekonomi

Adrian Johannesson

Filip Cederquist

Notarie

Adrian Johannesson

Ebba Andersson

Elin Hallén

Emmy Nicander

Olof Lagerberg

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 20 oktober. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 25 oktober. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen