Kallelse Nationsmöte 2018-10-30

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens andra nationsmöte tisdagen den 30 oktober kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk rapport

9.       Val av Förmän*

10.    Val av Quratelsposter**

11.   Information om Hedersledamöter

12.    Quratelet informerar

13.    Seniors informerar

14.    Miljögruppen informerar

15.   Jämlikhetsgruppen informerar

16.   Arbetsmiljögruppen informerar

17.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.    Stiftelsen Västgötagården informerar

19.    Övriga frågor

20.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 26 oktober.

**Valberedningens förslag till Quratelsposter är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 26 oktober.

Varmt välkomna!