Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår

För mandatperioden VT19

 

Novischförmän

Cajsa Ohlsson*

David Jungermann

Victoria Von Elek

 

Alumniförman

Vakant

 

Det är öppet att skicka in motförslag till Qurator på q@vgnation.se till och med den 25 oktober.

Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

( * ) Innebär förman som önskar sitta kvar på sin post.

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen