Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-01-01 - 2019-12-31

 

ProQurator Ekonomi

En oenig valberedning föreslår Filip Cederquist till ProQurator Ekonomi.

Filip är 24 år och kommer från Helsingborg. Han läser nu sin nionde termin inom Teknisk Matematik på LTH.

Genom sin utbildning har Filip blivit van vid att arbeta med siffror och i olika program. Han har redan nu börjat läsa in sig extra på företagsekonomi för att säkerställa att han är redo för att axla rollen som PQE.

Engagemanget på VG började höstterminen 2017 då han blev förman för Professor Pong där han stannade kvar även under vårterminen. Nuvarande termin sitter han som förman för Tacksittning Bar och är även med i nationens husband. Utöver engagemanget på VG har Filip varit fadder på TLTH tre gånger samt varit idrottsansvarig inom sagda kår.

Från sin roll som förman och fadder har Filip utvecklats i sin ledarroll, där han framhäver vikten av att hålla igång och engagera folk. Med tiden har ansvar fått Filip att utvecklas och är något som han tycker är väldigt roligt och ständigt söker.

I grupp är Filip inlyssnande och lägger stor vikt vid genomarbetade beslut där alla är lika i beslutstagandet. I diskussioner backar han gärna för att se hela bilden och är alltid öppen för att ändra sin åsikt, något valberedningen tror är positivt för det arbete quratelet gör gemensamt.

Som person är Filip lugn, strukturerad och lägger stor vikt vid att saker ska bli rätt, något som kan komma väl till pass som PQE. Filip uppvisar stor vilja inför rollen och inför fortsatt arbete samt ansvar för nationen.

Som PQE vill Filip arbeta med att utveckla analysen av nationens statistik för att lättare kunna utreda olika samband. Utöver det vill Filip jobba med att underlätta förmännens arbete, till exempel genom att se till att musiken i klubben kan styras från baren.

Valberedning tror att Filips stora entusiasm inför uppdraget och trygghet i rollen tillsammans med hans strukturerade arbetssätt kommer säkerställa att nationens ekonomi fortsatt är i trygga händer.

 

Notarie

En enig valberedning föreslår Ebba Andersson till Notarie.

Ebba är 22 år och kommer från Sävesta i närheten av Ystad. Hon läser för nuvarande sin master i Kemiteknik på LTH.

På nationen har Ebba varit förman för Metro Bar, Freda Bar och är nu förman för Tacksittning Bar. Ebba har bred erfarenhet inom studentlivet. Utanför nationen har hon varit fadder och vice sexmästare på TLTH, Vierichef inom karnevalen och även varit aktiv inom spex. Innan studentlivskarriären var Ebba friidrottstränare i flera år.

Ebba är ordningsam och berättar att hon älskar att skriva i Word, vilket kan vara goda egenskaper i rollen som Notarie. Från sina tidigare engagemang har hon fått mötesvana och erfarenhet av att skriva protokoll.

Som person är Ebba glad och positiv. Hon är driven och tycker om att se till att arbetet rör sig framåt. Ebba tycker mycket om att jobba i grupp och lyfter fram vikten av att kunna stå upp för vad man tycker men samtidigt kunna backa när det behövs.

I arbetet med förmännen vill Ebba ta vara på deras kreativitet och ge dem stort spelrum för nya idéer samtidigt som hon alltid finns närvarande som stöd. Ebba vill att det ska vara lätt för nationens förmän och medlemmar att ta kontakt med Quratelet. Valberedningen anser att Ebba har en förmåga att se alla och få personer i sin närhet att känna sig uppskattade och uppmärksammade.

Under sitt år vill Ebba arbeta med att strukturera upp nationens arkiv och utveckla idrottsutskottet. Hon framhäver vikten av att arbeta med stämningen på nationen och inom förmannakåren framför att uppnå särskilda mål.

Med sin varma och positiva framtoning tillsammans med hennes sinne för ordning och vurm för att skriva är valberedningen övertygad om att Ebba skulle vara en utmärkt Notarie det kommande året.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 25 oktober.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 30 oktober.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen