Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter VT19/VT19-HT19

ProQurator Ekonomi

  • Filip Cederquist

Inga motförslag.

 

Notarie

  • Ebba Andersson

Inga motförslag

 

Novischförmän

  • Cajsa Ohlsson*

  • David Jungermann

  • Victoria Von Elek

Inga motförslag.

 

Alumniförman

  • Vakant

Motförslag:

  • Elin Hallén

  • Josephine Wredmark

  • Olof Lagerberg

  • Susanna Thorén

Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 30 oktober 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!