Kallelse Nationsmöte 2018-12-04

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens tredje nationsmöte tisdagen den 4 december kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Kvartalsrapport Q3

10.   Budget VT19

11.   Val av Förmän*

12.   Val av suppleanter till Västgötagårdens husstyrelse VT19**

13.   Val av Hedersledamot

14.   Datapolicy

15.   Quratelet informerar

16.    Seniors informerar

17.    Miljögruppen informerar

18.   Jämlikhetsgruppen informerar

19.   Arbetsmiljögruppen informerar

20.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

21.    Stiftelsen Västgötagården informerar

22.    Avtackning av förmän

23.    Avtackning av quratel

24.    Övriga frågor

25.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till Förmän är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs på hemsidan den 30 november.

** Förslag till suppleanter är Emelie Lundin Jönler & Sara Samuelsson.

Varmt välkomna!