Kungörelse av intervjukandidater för poster i seniorskollegiet 2019

Alexandra Palmberg 

Emelie Lundin 

Olof Lagerberg

Sara Samuelsson

Simon Karlelid  

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 24 november.
Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 29 november.
Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 4 december.

 

Vänligen,
Vaberedningen