Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter HT18/VT19

Qurator

Elin Hallén
Marcus Persson
Nora Björn
Tilde Lindgren

 

ProQurator Social

Emelie Nyberg
Emma Kjellin
Fanny Westergren
Johanna Andersson
Nora Björn

 

PR-Chef

Axel Holmqvist

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras den 17 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 22 mars. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 27 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen