Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2018-07-01 - 2019-06-30

 

Qurator

En enig valberedning föreslår Tilde Lindgren till Qurator. Tilde är snart 24 år och kommer ursprungligen från Göteborg.  Hösten 2014 flyttade hon ner till Lund för att studera kandidatprogrammet i Personal- och arbetslivsfrågor och är nu inne på sin magisterexamen. Tidigare har hon jobbat med rekrytering och som kommunal administratör.

Tilde började jobba på nationen sin första termin i Lund och blev förman höstterminen 2015. Sedan dess har hon varit förman för Pr. Pong, suttit i festmästeriet, varit Kvalborgskoordinator och ordförande för valberedningen. Denna terminen sitter Tilde i Seniors med särskilt ansvar för studiecirklar och miljögruppen.

Utöver sitt engagemang inom nationen har Tilde haft flertalet andra förtroendeuppdrag inom Lunds studentliv. Inom sin programförening har hon jobbat med deras arbetsmarknadsdagar och suttit i näringslivsutskottet. Hon har varit Sexmästare för Tornanationernas Novischfest och Stora KK/ Stora PQ. Nu sitter Tilde som sektionschef för Dansen inom Lundakarnevalen där hon ansvarar för sektionens ledningsgrupp och 400 karnevalister.

Som Qurator vill Tilde jobba för att alla förmän, aktiva och besökare ska känna sig välkomna och trygga i Västgöta Nations gemenskap. Hon vill vara en Qurator som förmännen känner är välkomnande och förtroendeingivande. Tilde ser fram emot att verka som nationens ansikte utåt både mot myndigheter, andra nationer, och medlemmar. Hennes stora erfarenhet av samarbete mellan Lunds nationer och inom Lundakarnevalen kommer komma väl till pass när hon ska föra nationens talan.

Med sin trygga utstrålning, breda erfarenhet, och goda inblick i nationens verksamhet är valberedningen övertygad om att Tilde har god förståelse för vad rollen innebär och kommer axla rollen som Qurator väl.

 

ProQurator Social

En enig valberedning föreslår Fanny Westergren till ProQurator Social. Fanny är 25 år och har bott i Lund sedan 2015. Fanny studerar sista terminen på kandidatprogrammet i Personal och arbetslivsfrågor. Innan hon kom till Lund har hon arbetat inom restaurang, bland annat som assisterande arbetsledare, samt säsongsarbetat i Frankrike.

Hon har varit aktiv på nationen sedan höstterminen 2016 och innehaft poster som Metro Barförman, Festmästare, Novischförman och sitter nu som förman för Tapas Bar. Utöver sitt nationsengagemang har Fanny anordnat nollningen inom sitt program och sitter nu som vice dansgolvschef för Dansen inom Lundakarnevalen.

Som PQS vill Fanny vara öppen och nära nationens förmän, hon vill att alla ska känna att de kan höra av sig vad det än gäller.  Under året vill Fanny inkludera förmännens perspektiv och idéer för att hitta förbättringspotential och möjligheter till utveckling. Fanny ser en potentiell utmaning för nationen i att hitta aktiva efter en hektisk karnevalsvår. Genom insatser under novischperioden tillsammans med en fortsatt stor omtanke för nationens jobbare vill hon se till att nationen fortsätter frodas.

Inom Quratelet trycker Fanny på vikten av att ha högt i tak. Hon lyfter värdet av feedback och ärlighet för att bibehålla en god gruppdynamik och kunna utvecklas tillsammans.

Fanny är en person som kan sprida glädje och värme även i stressade situationer. Hon vill jobba aktivt för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Med Fanny är det högt tempo tillsammans med en ständig vilja att hitta nya lösningar, något valberedningen tror kommer vara av stort värde inom Quratelet för att föra nationen framåt.

Valberedningen tror att Fannys varma och positiva personlighet tillsammans med hennes stora hjärta för nationen kommer skapa en trygg och engagerande miljö för nationens förmän och aktiva.

 

PR-chef

Vakant

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 22 mars.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 27 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen