Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter HT18/HT18-VT19

Qurator

 • Tilde Lindgren

Inga motförslag.

 

ProQurator Social

 • Fanny Westergren

Motförslag:

 • Johanna Andersson
 • Nora Björn

 

PR-Chef

 • Vakant

Motförslag:

 • David Jungerman
 • Emelie Nyberg

 

Alumniförman

 • Simon Karlelid

Inga motförslag.

 

Övermarskalk

 • Ingrid Sönegård

Inga motförslag.

 

Novischförmän

 • Cajsa Ohlsson
 • Alexander Hantelis
 • Susanna Thorén

Inga motförslag.

 


Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 27 mars 2018.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nations och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!