Kallelse Nationsmöte 2018-09-25

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till höstterminens första nationsmöte tisdagen den 25 september kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.      OFMÖ

2.      Val av mötessekreterare

3.      Val av justeringspersoner

4.      Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Halvårsrapport  VT18

10.  Verksamhetsplan HT18

11.  Val av ledamöter till valberedningen HT18

12.  Information om fyllnadsval

13.  Quratelet informerar

14.  Seniors informerar

15.  Miljögruppen informerar

16.  Jämlikhetsgruppen informerar

17.  KK/TRF/AFÖS/Studentlund

18.  Stiftelsen Västgötagården informerar

19.  Övriga frågor

20.  OFMA

 

*Förslag på valberedningsledamöter är Emil Christensen, Filippa Kinderdal, Victoria von Elek & Camilla Wenzel.

Varmt välkomna!