Utlysning av valberedningsledamöter höstterminen 2018

Härmed utlyses 4 ledamotsposter till Västgöta Nations valberedning under höstterminen 2018. Valberedningen är ett beredande organ som upprättar förslag till quratels- och förmannaposter till nationsmötet genom att hålla intervjuer.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, skicka ett mail till valberedning@vgnation.se senast fredagen den 14 september.