Kungörelse av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår 

För mandatperioden 2019-07-01 - 2020-06-30

 

Qurator

En enig valberedning föreslår Josef Mallik till Qurator. Josef är 23 år gammal och kommer från Lund. Han har tidigare studerat engelska men sedan hösten 2017 pluggar han biomedicin. Innan Josef började studera på universitet jobbade han bland annat inom militären, något som gjort honom bekväm i grupparbeten men också blivit tryggare i sin roll som ledare.

Redan sin första termin på universitetet blev han aktiv som jobbare på nationen och hösten 2017 blev han förman för metro klubb och sitter nu som kvällsansvarig för andra terminen i rad. Utöver sin tid på nationen så är han även vaktchef på Helsingkrona nation där han har ökat sin förståelse för säkerhet, nationslivet och att arbeta i ett team under pressade situationer.

Under Lundakarnvalen var Josef säkerhetschef för sin sektion samt satt med i ledningsgruppen. Han har goda erfarenheter inom bland annat ledningsarbete för såväl större som mindre grupper av människor, något som kommer gynna honom, såväl som resten av Quratelet, i sin post som Qurator.

I egenskap av Qurator vill Josef jobba mycket med säkerhetsarbetet främst under metro men har också som vision att fixa till vår uteservering så den kan användas mer flitigt under vår, sommar och höst. Josef är en person med hög arbetsmoral och har en stor vilja för att driva nationen framåt. Valberedningen är övertygad om att Josef kommer vara en trygg punkt i Quratelet som kan bidra med stöttning, trygghet och pepp i tuffa perioder.

Att döma av Josefs kunskaper, hans arbetsmoral samt sin varierande erfarenheter av nations- och stundentvärlden är valberedningen övertygad om att Josef har god förståelse för vad rollen innebär och kommer axla den med säkerhet.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Josef Mallik till Qurator.

 

ProQurator Social

En enig valberedning föreslår Siri Lindgren till ProQurator Social.

Siri är från Hovås i Göteborg, är 23 år gammal och läser nu sin sista termin på ekonomiprogrammet. Siri har varit aktiv på nationen sedan hösten 2016 och blev förman vårterminen senare. Hon har suttit som metro klubb och kvällsansvarig, denna terminen sitter Siri som Kvalborgskordinator och ska rodda vårens stora event tillsammans med Quratelet och Hallands nation. Utöver dessa poster har Siri suttit med som valberedare på nationen samt är nu aktiv i nationens jämlikhetsgrupp. Siri har under sin tid i Lund också varit engagerad i Lundakarnevalen.

Med alla dessa erfarenheter på såväl nationen och utanför har hon bildat sig en helhetsuppfattning valberedningen tror kommer att gynna nationen framöver. Siri är en ansvarstagande, strukturerad och lättsam person som gillar raka och ärliga människor. Hon omger sig gärna kring idésprutare och positiva människor. 

Innan hon kom till Lund så jobbade hon inom service där hon hade ansvar för lagerbeställningar och inventering bland annat, erfarenheter som kan komma väl till pass i rollen som PQS. I hennes roll vill hon arbeta med att alla förmän och besökare på nationen ska känna sig välkomna och att nationen ska vara så jämlik som möjligt. Fortsatt trycker Siri på vikten av att vara ett lyhört Quratel och finnas där för alla.

Med sin lyhördhet och välkomnande personlighet är valberedningen säker på att hon kommer få alla att känna sig väl till mods något vi värdesätter högt.

Vi rekommenderar nationsmötet att välja Siri Lindgren till ProQurator Social.

 

PR-chef

En enig valberedning föreslår Linnea Bolmstedt till PR-chef.

Linnea är född och uppvuxen i Göteborg. Hon läser sin sista termin på personal- och arbetslivsfrågor programmet. För närvarande är Linnea på utbytestermin i Amsterdam.

Linnea blev aktiv på nation VT17 då hon jobbade på många olika utskott, såväl bar- som matutskott. Hon blev sedan förman för American breakfast vårterminen 2018, efter det har hon också suttit som lunchförman.

Som person är Linnea en idésprutare utan dess like och har en fantastisk känsla för form och bild. Hon har tidigare suttit som kommunikationsansvarig i sin programförening där hon arbetat mycket med marknadsföring, fotografering, sociala medier och den grafiska designen. Att Linnea har de kvalifikationer som krävs för posten är det ingen fråga om. Hon har även varit huvudfadder under nollningsperioden vilket har gjort att hon har utvecklat sin kommunikations- och samordningsförmåga. Vidare är hon en lugn och trygg person som gillar att lyssna in innan hon pratar.

Linnea vill arbeta mycket med att forma nationens marknadsföring och sociala medier kring att fånga nuet bland annat genom att fånga människorna på nationen och ge en känsla av en hemtrevlig nation som välkomnar en bred publik.

Med sin långa erfarenhet av bild och form, sin energi och struktur i vardagen är valberedningen säker på att hon kommer bidra till ett fantastiskt marknadsföringsarbete samt energi till Quratelet och nationen. Vi rekommenderar nationsmötet att välja Linnea Bolmstedt till PR-chef.

 

Det är öppet att skicka in motförslag till q@vgnation.se till och med den 21 mars.
Val av kandidater kommer ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen