Kungörelse av samtliga förslag till förtroendeposter HT19/HT19-VT20

Qurator

  • Josef Mallik

Inga motförslag.

 

ProQurator social

  • Siri Lindgren

Inga motförslag.

 

PR-chef

  • Linnea Bolmstedt

Inga motförslag.

Novischförmän

  • David Jungermann

  • Gabriela Johnson

  • Måns Axelsson

Inga motförslag.

 

Alumniförman

  • Ingrid Sönegård

Inga motförslag.

 

Övermarskalk

  • Vakant

Inga motförslag.


Valet kommer att ske genom sluten votering på nationsmötet den 26 mars 2019.

Rösträtt äger medlemmar av Västgöta Nation och för att kunna rösta krävs närvaro vid nationsmötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.

18.00 (..) stängs dörrarna, därefter är det inte möjligt att ansluta till mötet.

Varmt välkomna!