Kungörelse av intervjukandidater för quratelsposter HT 2019/ VT2020

Qurator

Calle Natzen

Josef Mallik 

ProQurator Social

Calle Natzen

Siri Lindgren 

PR-chef

Linnea Bolmstedt

 

Valberedningens förslag kommer att kungöras senast den 16 mars. Efter kungörelsen är det öppet att lämna in motförslag till Quratorn via q@vgnation.se till och med den 21 mars. Val av kandidater kommer att ske på nationsmötet den 26 mars.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen