Utlysning av Ledamöter till Valberedningen höstterminen 2019

Härmed utlyses 4 ledamotsposter till Västgöta Nations valberedning under höstterminen  2019.

  • Ledamot Valberedningen (4 st)

Valberedningen är ett beredande organ som upprättar förslag till quratels- och förmannaposter till nationsmötet genom att hålla intervjuer.

Är du intresserad av att söka eller vill nominera en vän, skicka ett mail till valberedning@vgnation.se senast söndagen den 8 september.

 

Med vänliga hälsningar,

Valberedningens ordförande